Studier ved IKP

Fordypning 5.klasse - Kjemisk prosessteknologi

(Videresendt fra Fordypning 5.klasse)

Det velges ett fordypningsprosjekt på 15 stp og ett fordypningsemne på 7,5 stp, eller eventuelt et mindre fordypningsprosjekt på 7,5 stp, ett fordypningsemne på 7,5 stp og i tillegg et ordinært emne på 7, 5 sp. Fordypningsemnene består av 2 moduler a 3,75 stp. 

Fordypningsemner/fordypningsprosjekt som tilbys innen:

(Informasjon kun tilgjengelig på engelsk)

Fordypningsprosjektet (TKP4580 / TKP4581) gjennomføres vanligvis enkeltvis og det inngår en presentasjon av prosjektet. Hver presentasjon er på 15 min + 5 min spørsmål. Presentasjonen teller 10 % av karakteren på prosjektet. Opplegg og dato for presentasjonene organiseres gruppevis.

Samleliste over fordypningsprosjektene høsten 2020 finnes her.   #

   #

Viktige datoer: 

15.mai  (hvert år) - retningsvalg må gjøres på Studentweb. Oppmelding til BÅDE fordypningemne og fordypningsprosjket.

I løpet av juni vil du få beskjed om hvilket prosjekt du har fått.

Uke 34- studiestart. Info om modulenes oppstart vil bli kunngjort på Blackboard. 

Slutten av november/begynnelsen av desmember - Eksamen i modulene. 

Uke 51 (siste fredag før jul, før kl 12) - innleveringsfrist forsypningsprosjekt via INSPERA.

Sensur kommer i slutten av Januar.

6 Vedlegg
11890 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)