Tilbake

Forbedringsprogram NTNU

NTNUs forbedringsprogram er et verktøy for å koordinere forbedringsarbeidet og gi strategisk løft til utvalgte prosesser.

Forbedringsprogrammet jobber kontinuerlig med å styrke NTNUs kapasitet og kompetanse til å drive målrettet forbedringsarbeid, stimulere til erfaringsutveksling og læring på tvers og utvikling av felles metodikk og verktøy. På denne siden finner du omtale av de aktive sentrale forbedringsprosjektene, mens metodikk og ressurser finner du på siden om prosessforbedring.

Om programmet #

Forbedringsarbeid ved NTNU kan grovt deles i to typer. Den første typen er så store og kompliserte at det at det er nødvendig med et felles løft i sentral regi. Dette er typisk gjennomgående prosesser som er viktige for kjernevirksomheten, berører mange og har betydelig gevinstpotensial. Den andre typen er mer avgrensede tiltak hvor relativt liten innsats kan gi stor gevinst lokalt. 
 
NTNUs forbedringsprogram skal støtte begge typer. De felles, gjennomgående tiltakene utgjør "motoren" i arbeidet, mens ressursapparatet og metodikken som utvikles gjennom dette arbeidet også skal benyttes i det mer avgrensede arbeidet. 

Fra oppstart i 2017 er tre gjennomgående prosesser valgt ut som de felles sentrale tiltakene innenfor programmet. Etter hvert vil disse nærme seg et nivå hvor de ikke lenger trenger å være en del av programmet. Nye felles tiltak som skal inn i porteføljen vil da bli identifisert.  

Kontaktperson: Kirsti Jensen

Sentrale tiltak 2018 #

Studieplan #

Prosessen med å samle inn, registrere og publisere studieplaner er i dag ikke standardisert, den mangler enhetlige digitale løsninger og den inneholder flere manuelle operasjoner og overleveringer som innebærer ekstra arbeid og risiko for feil.  
Målet med dette tiltaket er å utvikle et digitalt prosesstøtteverktøy som sikrer lik behandling og høy kvalitet i studieplanarbeidet, forenkler prosessen og frigjør administrative ressurser.

Kontaktperson: Hege Barreth Jacobsen

Rekruttering av vitenskapelige ansatte #

Prosessen fra vedtak om at en vitenskapelig stilling skal utlyses til en tilsetting er foretatt er i dag ikke standardisert for hele NTNU, og mange steder inneholder den unødvendige flaskehalser som forlenger ventetiden og øker risikoen for at vi mister gode kandidater.  
Målet med dette tiltaket er å standardisere, forenkle og profesjonalisere prosessen, utvikle de digitale prosesstøtteverktøyene og frigjøre administrative ressurser. 

Kontaktperson: Merethe Fjørtoft Åsenhus

PBO - Plan Budsjett Oppfølging #

Prosessen med å planlegge aktiviteten i enhetene, legge budsjetter og følge opp og korrigere resultater og ressursbruk er i dag ikke standardisert, den støtter i liten grad opp under et helhetssyn på virksomheten og den innebærer mange manuelle operasjoner og overleveringer. 
Målet med dette tiltaket er å utvikle en rammefordelingsmodell og et digitalt planleggingsverktøy som frigjør administrative ressurser og hever kvaliteten og det strategiske handlingsrommet i planleggings- og oppfølgingsarbeidet.

Kontaktperson: Marianne Lyngdal Dyresen

Nyheter og diskusjon #

  1. Meld deg på meldingskanalen Forbedringsprogram
  2. Les, kommenter, del eller skriv egne innlegg. 

Kontakt #

Kirsti Jensen

0 Vedlegg
3876 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)