Tilbake

For undervisere ved medisinstudiet - MH

Denne portalen om profesjonsstudiet i medisin er primært for undervisere og andre ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU. Hensikten er å samle revant informasjon knyttet til medisinstudiet på en side. Portalen kan også være av interesse for studenter. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet 

Etablert august 2017. Sist endret august 2019

Studieledelse

Her finner du informasjon om ledelse og drift av medisinstudiet, studentenes MFU og fakultetets årsplaner (handlingsplan):

Om studiet

Nedenfor er det en lenke til en tidslinje som inneholder planlagte og gjernomførte endringer, en dokumentsamling og to lenker til informasjon om studiet hvor den primære målgruppen er medisinstudentene.

Undervisningsressurser

Her er det lenker til ressurser som kan brukes ved forberedelse til undervisning, i eksamensarbeid og i videreutvikling av undervisning. Læringsplattformen Blackboard er tilgjengelig fra Innsida.

Kvalitetsarbeid og Skikkethet

Både det løpende kvalitetsarbeidet med årlige rapporteringer, og det mer langsiktige arbeidet er forankret i NTNUs utdanningsstrategi om at all utdanning skal være preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå faglig og pedagogisk, er viktig. Skikkethetsvurderinger er hjemlet i forskrift om skikkethet i høyere utdanning, og er en del av den totale kvaliteten i et helseprofesjonsstudium.

Undervisningsformer og læringsverktøy

Studentene deltar i PBL (problembasert læring), på forelesninger, seminarer og klinikker, TBL (teambasert læring), ulike kurs og øvinger samt uketjeneste (praktisk klinisk undervisning), og praksis på sykehus og i allmennpraksis. Disse undervisninngsformene (læringsarenaene) og eksempler på læremiddel-porteføljer beskrives i en lenke nedenfor. Dette supplerer innholdet i lenken Læringsstøtte for undervisere ved NTNU. Nytt er at NTNU nå har lisens for ansatte og studenter for bruk av Mentimeter og Padlet.

Læremidler og FoU

Nedenfor er det lenker en nasjonal e-læringsportal og bibliotekets fagside. Eksempler på andre læremidler er omtalt i avsnittet om undervisningsformer. De læremidler som blir brukt i undervisingen er tilgjengelig i Blackboard. Informasjon om hvordan laste opp læremidler i Blackbord er tilgjengelig på alle medisinemnene i Blackboard. 

Desentralisert studieløp

Høsten 2016 økte opptaket av studenter fra 120 til 135. Et studieløp med base i Levanger ble derfor utredet. Fakultetsstyret vedtok etableringen av studieløpet 15. mars 2017. Høsten 2018 begynte 8 studenter på dette studieløpet etter at de hadde studert de to første årene i Trondheim. Høsten 2019 begynte 11 studenter på studieløpet, mens de 8 fra i fjor nå har begynt på sitt 4. år. Studieløpet har plass til 16 studenter, og har fått navnet NTNU Link 

 

 

Om denne portalen

Denne portalen er satt sammen av studieprogramleder. Portalen ble opprettet i august 2017. Den er åpent tilgjengelig. Sidene kan deles og googles. Forslag til endringer mottas.

Studieprogramleder er ansvarlig for denne samlesiden og de undersidene som er etablert sammen med samlesiden: ledelse av medisinstudiet, tidslinje for medisinstudiet, dokumentbibliotek, undervisningsformer og NTNU Link.

0 Vedlegg
11088 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)