Flytteprosess...

Flytteprosess Ålesund - Institutt for helsevitenskap - IHA

Oppgraderingen av ventilasjonsanlegget i bygg A skjer mellom 12. august – 29. november 2019.

Det betyr for ansatte ved IHA:   #

Midlertidig plassering i perioden er i erstatningslokaler i NMK-bygget.

I følge prosjektplan skal IHA flyttes tilbake til samme lokaliteter i bygg A, andre og tredje etasje. De overtar også lokalene til campusservice i bygg A, 2. etasje. 

0 Vedlegg
1457 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)