Flytteprosess Ålesund

På NTNU i Ålesund skal mange ansatte flytte kontor i løpet av 2019. Her får du informasjon om hvem dette gjelder, og hvilke tidspunkt de ulike enhetene skal flytte.

NTNU overtar flere lokaler #

I løpet av 2019 vil mange eksterne leietakere flytte ut av K-bygget, og NTNU får større plass. I tillegg skal luftkvaliteten i hovedbygget bedres, og ventilasjonsanlegget står derfor foran en oppgradering. Det er også vedtatt i rektoratmøte at NTNU i Ålesund får en gangbru mellom K-bygget og hovedbygget. 

Flytting av kontor #

I forbindelse med disse prosjektene, som er en kombinasjon av campusutvikling og prosjekt for å bedre luftkvalitet, vil mange ansatte måtte flytte kontor. Noen skal flytte til helt nye lokasjoner, mens andre blir flyttet midlertidig mens en oppgradering av ventilasjonsanlegget pågår. Denne flytteprosessen er presentert i campusråd i Ålesund, og informasjon har blitt gitt til hver enhet. 

Mens prosjektet pågår, vil NTNU leie lokaler hos NMK midlertidig. Dette gjelder både undervisningslokaler og kontorplasser. 

Spørsmål? Ta kontakt med kontorleder på ditt institutt, eller prosjektleder Marian Brandt.

Se under din enhet for mer informasjon: #

0 Vedlegg
3939 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)