Flytte kontor

IT-info: nett og tilkobling Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: flytte flytting

På denne siden finner du en sjekkliste for ansatte som skal bytte kontor. 

Før du flytter #

Planlegging #

Vær oppmerksom på at enkelte tjenester kan bli belastet den enhet som flytter, da dette er avhengig av om selve flyttingen er initiert av NTNU eller av den enkelte enhet.
Les mer om dette på siden for internhusleie.

PC og telefon #

PC og telefon - for grupper #

  • Alle skal ta med datautstyr (PC, skjermer etc.) til ny kontorplass
  • Ved gruppeflyttinger må leder/kontorsjef fylle ut flytteliste
  • Flyttelisten sendes til orakel@ntnu.no minst 14 dager før flyttingen 

PC og telefon - for enkeltpersoner #

  • Du skal ta med datautstyr (PC, skjermer etc.) til ny kontorplass
  • Enkeltpersoner sender flyttebestilling til orakel@ntnu.no, bruk skjema for gruppeflyttinger
  • Bestillingen sendes til orakel@ntnu.no i god tid før flyttingen
  • Bestill flytting av kontortelefon. Dersom du kun bruker Skype-klient trenger du ikke gjøre noe for at telefoni skal fungere på din nye arbeidsplass

Adgangskort #

Send gjerne felles bestilling dersom flere flytter samtidig.

Etter flytting #

Ombygging i forbindelse med flytting? #

Merk at alle kostnader ved ombygginger dekkes av søker selv, dvs. institutt/fakultet/avdeling.

2 Vedlegg
5653 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)