Mail

Flytt og sikkerhetskopier epost og kontakter

Her finner du informasjon om flytting av e-post og kontakter over til en annen epostkonto og om sikkerhetskopiering av e-post og kontakter.

English version - Back up and transfer emails and contacts

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med epost

Eksport og import i epostklient #

Flytte/kopiere epost ved å bruke en epostklient #

En enkel metode å flytte epost på, er å sette opp to epostkontoer i samme epostklient for så å flytte innhold mellom dem. Da markerer du de mappene/postene du vil flytte, og drar de fra den ene til den andre epostkontoen. Se veiledning for å sette opp Outlook eller Thunderbird

Dersom du vil kopiere epostene i stedet for å flytte dem, må du markere epostene, høyreklikke og velge Kopier til, og deretter velge hvor du vil kopiere dem til. Du kan selvsagt bruke samme metode dersom du vil flytte eller kopiere epostene tilbake.

For innstrukser for hvordan flytting av epost kan gjøres i Outlook, kan du se på guiden for flytting av epost fra NTNUs gamle IMAP-tjeneste til Office 365 her.

Eksportere og importere kontakter/adressebok #

Måten man eksporterer og importerer på kan variere fra program til program. Generelt kan du klikke på Fil i programmet, dersom det ikke er et webgrensesnitt, og velge Eksporter eller lignende. Du vil komme til en veiviser som forklarer deg hva du trenger å gjøre. Vcard anbefales over kommaseparert liste dersom det er støtte for dette.

Import gjøres generelt på samme måte som eksport. Gå til Fil i programmet du skal importere til, klikk på Importer eller tilsvarende og følg veiviseren. Formatet på importen er det du valgte da du eksporterte. Velg filen du eksporterte tidligere.

Flytte epost fra gamle epost-tjenester til Office 365 #

For å følge denne guiden kreves et standard innstallasjon av Outlook. Den kan også utføres i en annen e-post klient som Thunderbird.
NTNU tilbyr igjennom Office 365 tilgang til office-pakken fra Microsoft, gå til Office 365-artikkelen for mer informasjon.

Legge inn ny og gammel konto i Outlook #

For å kunne følge denne guiden, trenger du å legge inn både den nye og den gamle epost kontoen din i Outlook.
Dette kan du gjøre ved å følge stegene under.

Koble til Office 365 med Outlook #

Gå til Sett opp epostkonto i Outlook for å legge inn Office 365-kontoen din i Outlook.

Hvis du ikke har startet Outlook før, legg inn Office 365-kontoen først

Tidligere e-post oppsett fra NTNU og Høgskolene #

NTNUs EXCHANGE oppsett #

Kontotype: EXCHANGE autodiscover
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: brukernavn@stud.ntnu.no
Passord: Ditt NTNU passord
Guide for oppsett: NTNU Studmail i Outlook
web-interface: Studmail

Høgskolen i Gjøvik (HiG) IMAP oppsett (utfaset 14.Juni 2016) #

Kontotype: IMAP
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: fornavn.etternavn@hig.no
Server for innkommende e-post: mail.stud.hig.no Port: 993 SSL
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.hig.no Port 465 SSL
Brukernavn: studentnummer HiG
Passord: Ditt HIG passord
Gammelt web-interface: webmail.stud.hig.no

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) EXCHANGE oppsett (utfaset 24.Juni 2016) #

Kontotype: EXCHANGE autodiscover
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: brukernavn@student.hist.no 
Passord: Ditt HiST passord
Gammelt web-interface: login.microsoftonline.com

Høgskolen i Ålesund (HiALS) EXCHANGE oppsett (utfaset 20.Juni 2016) #

Kontotype: EXCHANGE autodiscover
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: studentnummer@stud.hials.no / fornavn.etternavn@stud.hials.no 
Passord: Ditt HiALS passord
Gammelt web-interface: epost.hials.no

NTNUs gamle IMAP oppsett (utfaset sommer 2015) #

Kontotype: IMAP
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: brukernavn@stud.ntnu.no
Server for innkommende e-post: imap.stud.ntnu.no Port: 993 TLS
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.stud.ntnu.no Port: 587 TLS
Brukernavn: Ditt NTNU brukernavn
Passord: Ditt NTNU passord
Gammelt web-interface: webmail.stud.ntnu.no

Sette opp e-postkonto i Outlook #

Eksempelbildene viser oppsett 'NTNUs gamle IMAP oppsett', her må dere bytte ut infoen med relevant oppsett underveis.

 1. Start Outlook og gå til Fil - Informasjon - Legg til konto
 2. Velg Manuelt oppsett eller flere servertyper og klikk på Neste
 3. Velg POP eller IMAP og klikk på Neste
 4. Fyll inn rutene med info fra et av oppsettene over, i bildene bruker vi NTNUs gamle IMAP oppsett:
 5. Klikk på Flere innstillinger og gå til fanen Server for utgående e-post
 6. Huk av for Server for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning
 7. Gå til fanen Avansert og gjør følgende:
  - Skift Bruk følgende type kryptert tilkobling under Innkommende e-post (IMAP) og Utgående e-post (SMTP) til "TLS"- Endre porten for Utgående e-post (SMTP) til "587"
 8. Noen har opplevd feilmeldinger med IMAP port 143 og TLS, de som får dette kan prøve å sette port for IMAP til 993 og SSL
 9. Klikk på OK og klikk på Neste
 10. Vent mens Outlook sjekker inntillingene
 11. Klikk på Lukk når Outlook er ferdig med å sjekke at alt er i orden.
 12. Klikk på Fullfør
 13. Restart Outlook


Flytt eposten til Office 365 #

Du har nå to valg for å flytte eposten over til Office 365:

 1. [Anbefalt] Drag-and-drop epost du ønsker å ta vare på
 2. Eksporter epost til en backup-fil, og så importere den til Office 365

Kort fortalt kan du dra elementene du ønsker å ta vare på over til Office 365-kontoen din.
Alternativt kan du bruke den litt mer avanserte metoden ved å eksportere og så importere epost til den andre kontoen.


Drag-and-drop #

 1. Følg innstruksene over for å koble til Office 365 og Arkiv
 2. Anbefalt! Opprett en arkiv-mappe for epost fra den gamle epost-tjenesten.
  Høyre klikk på Office 365-kontoen din, og velg Ny mappe
  Kall den f.eks. Arkiv fra IMAP
 3. Markere elementene du ønsker å ta vare på, og dra de over til en mappe i Office 365-kontoen
 4. Merk deg at flyttet epost faktisk blir fjernet fra mappen de kommer fra.
  Hvis du ønsker å flytte ALLE epostene dine, skal mappen du flytter dem fra være tom når du er ferdig!
 5. Fjern arkiv-brukeren fra Outlook, ved å høyreklikke på brukeren og velge "Fjern <brukernavn>@stud.ntnu.no (1)".
  Klikk på Ja på pop-up som spør om du vil fortsette.


Eksport/Import #

NB: Vi anbefaler å benytte Drag-and-drop pga. problemer som oppstår i Outlook etter å ha importert epost fra IMAP, se import, steg 12

Eksport #
 1. Gå til Fil - Åpne og eksporter - Importer/eksporter

 2. Velg Eksporter til en fil og klikk på Neste
 3. Velg Outlook-datafil (PST) og klikk på Neste
 4. Velg mappen du ønsker å eksportere.
  Er du usikker kan du eksportere hele kontoen ved å velge "<brukernavn>@stud.ntnu.no"
  Hvis du har lagt til kontoene i samme rekkefølge som i denne guiden, vil den gamle hete "<brukernavn>@stud.ntnu.no (1)"
 5. Sørg for at Inkluder undermapper er krysset av, og klikk på Neste
 6. Klikk på Bla gjennom... og velg hvor du ønsker å lagre eksport-filen.
  NB: Sørg for at filen ikke finnes fra før!
 7. Anbefalt alternativ her er Erstatt like elementer med eksporterte elementer
 8. Klikk på Fullfør
 9. Om du ønsker å ta vare på ekstporten som en backup, kan du her sette et passord til å kryptere filen.
  Dette gjør at filen ikke kan leses av hvem som helst.
Import #
 1. Anbefalt! Hvis du ønsker å lagre de gamle e-postene dine i en egen mappe, må du lage den nå.
  Sørg for for at denne er markert (den du ser på) før du går til steg 2.
  For å lage en mappe, høyreklikk på kontoen, og velg Ny mappe

 2. Gå til Fil - Åpne og eksporter - Importer/eksporter

 3. Velg Importer fra et annet program eller fil og klikk på Neste
 4. Velg Outlook-datafil (PST) og klikk på Neste
 5. Klikk på Bla gjennom... og velg eksport-filen din. Filplasseringen valgte du i steg 6 under eksportering.
 6. Anbefalt alternativ er Erstatt like elementer med importerte elementer
 7. Klikk på Neste
 8. Hvis du opprettet en mappe i steg 1, må du her velge Importer elementer til gjeldende mappe
 9. Klikk på Fullfør
 10. Avhengig av mengden e-poster kan dette ta en god stund.
 11. Når importen er ferdig kan du restarte Outlook.
 12. NB: Du kommer sannsynligvis til å oppleve at mappen er tilsynelatende tom etter å ha importert epost fra backup-filen.
  For å fikse dette problemet gå til Visning - Gjeldende visning - Endre visning og velg IMAP-meldingerDette må gjøres i hver mappe som dette problemet oppstår i.

 13. Når du er ferdig, fjern arkiv-brukeren fra Outlook,
  ved å høyreklikke på brukeren og velge "Fjern <brukernavn>@stud.ntnu.no (1)".
  Klikk på Ja på pop-up som spør om du vil fortsette.

Sikkerhetskopi #

Det er ikke nødvendig å sikkerhetskopiere epost eller kontakter fra student-eposten din, ettersom dette gjøres automatisk fra server siden. Dersom du likevel ønsker å sikkerhetskopiere dataene selv, kan du gjøre dette ved å f.eks. eksportere data fra kontoen vha. Outlook (Fil - Åpne og eksporter - Importer/eksporter og følg veiviseren).

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

39 Vedlegg
24117 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)