Mail

Flytt og sikkerhetskopier epost og kontakter

Her finner du informasjon om flytting av e-post og kontakter over til en annen e-postkonto og om sikkerhetskopiering av e-post og kontakter.

English version - Back up and transfer emails and contacts

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med epost

Eksport og import i e-postklient #

Flytte/kopiere e-post ved å bruke en e-postklient #

En enkel metode å flytte e-post på, er å sette opp to e-postkontoer i samme e-postklient for så å flytte innhold mellom dem. Da markerer du de mappene/postene du vil flytte, og drar de fra den ene til den andre e-postkontoen. Se veiledning for å sette opp Outlook eller Thunderbird

Dersom du vil kopiere e-postene i stedet for å flytte dem, må du markere e-postene, høyreklikke og velge Kopier til, og deretter velge hvor du vil kopiere dem til. Du kan selvsagt bruke samme metode dersom du vil flytte eller kopiere e-postene tilbake.

For innstrukser for hvordan flytting av e-post kan gjøres i Outlook, kan du se på guiden for flytting av e-post fra NTNUs gamle IMAP-tjeneste til Office 365 her.

Eksportere og importere kontakter/adressebok #

Måten man eksporterer og importerer på kan variere fra program til program. Generelt kan du klikke på Fil i programmet, dersom det ikke er et webgrensesnitt, og velge Eksporter eller lignende. Du vil komme til en veiviser som forklarer deg hva du trenger å gjøre. Vcard anbefales over kommaseparert liste dersom det er støtte for dette.

Import gjøres generelt på samme måte som eksport. Gå til Fil i programmet du skal importere til, klikk på Importer eller tilsvarende og følg veiviseren. Formatet på importen er det du valgte da du eksporterte. Velg filen du eksporterte tidligere.

Flytte e-post fra gamle e-posttjenester til Office 365 #

For å følge denne guiden kreves et standard installasjon av Outlook. Den kan også utføres i en annen e-post klient som Thunderbird.
NTNU tilbyr igjennom Office 365 tilgang til office-pakken fra Microsoft, gå til Office 365-artikkelen for mer informasjon.

Legge inn ny og gammel konto i Outlook #

For å kunne følge denne guiden, trenger du å legge inn både den nye og den gamle e-postkontoen din i Outlook.
Dette kan du gjøre ved å følge stegene under.

Koble til Office 365 med Outlook #

Gå til Sett opp e-postkonto i Outlook for å legge inn Office 365-kontoen din i Outlook.

Hvis du ikke har startet Outlook før, legg inn Office 365-kontoen først

Tidligere e-postoppsett fra NTNU og Høgskolene #

NTNUs EXCHANGE-oppsett #

Kontotype: EXCHANGE autodiscover
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: brukernavn@stud.ntnu.no
Passord: Ditt NTNU passord
Guide for oppsett: NTNU Studmail i Outlook
web-interface: Studmail

Høgskolen i Gjøvik (HiG) IMAP oppsett (utfaset 14.Juni 2016) #

Kontotype: IMAP
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: fornavn.etternavn@hig.no
Server for innkommende e-post: mail.stud.hig.no Port: 993 SSL
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.hig.no Port 465 SSL
Brukernavn: studentnummer HiG
Passord: Ditt HIG passord
Gammelt web-interface: webmail.stud.hig.no

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) EXCHANGE oppsett (utfaset 24.Juni 2016) #

Kontotype: EXCHANGE autodiscover
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: brukernavn@student.hist.no 
Passord: Ditt HiST passord
Gammelt web-interface: login.microsoftonline.com

Høgskolen i Ålesund (HiALS) EXCHANGE oppsett (utfaset 20.Juni 2016) #

Kontotype: EXCHANGE autodiscover
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: studentnummer@stud.hials.no / fornavn.etternavn@stud.hials.no 
Passord: Ditt HiALS passord
Gammelt web-interface: epost.hials.no

NTNUs gamle IMAP oppsett (utfaset sommer 2015) #

Kontotype: IMAP
Navn: Fornavn Etternavn
E-postadresse: brukernavn@stud.ntnu.no
Server for innkommende e-post: imap.stud.ntnu.no Port: 993 TLS
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.stud.ntnu.no Port: 587 TLS
Brukernavn: Ditt NTNU brukernavn
Passord: Ditt NTNU passord
Gammelt web-interface: webmail.stud.ntnu.no

Sette opp e-postkonto i Outlook #

Eksempelbildene viser oppsett 'NTNUs gamle IMAP oppsett', her må du bytte ut infoen med relevant oppsett underveis.

 1. Start Outlook og gå til Fil - Informasjon - Legg til konto
 2. Velg Manuelt oppsett eller flere servertyper og klikk på Neste
 3. Velg POP eller IMAP og klikk på Neste
 4. Fyll inn rutene med info fra et av oppsettene over, i bildene bruker vi NTNUs gamle IMAP-oppsett:
 5. Klikk på Flere innstillinger og gå til fanen Server for utgående e-post
 6. Huk av for Server for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning
 7. Gå til fanen Avansert og gjør følgende:
  - Skift Bruk følgende type kryptert tilkobling under Innkommende e-post (IMAP) og Utgående e-post (SMTP) til "TLS"- Endre porten for Utgående e-post (SMTP) til "587"
 8. Noen har opplevd feilmeldinger med IMAP port 143 og TLS, de som får dette kan prøve å sette port for IMAP til 993 og SSL
 9. Klikk på OK og klikk på Neste
 10. Vent mens Outlook sjekker inntillingene
 11. Klikk på Lukk når Outlook er ferdig med å sjekke at alt er i orden.
 12. Klikk på Fullfør
 13. Restart Outlook


Flytt e-posten til Office 365 #

Du har nå to valg for å flytte e-posten over til Office 365:

 1. [Anbefalt] Drag-and-drop e-post du ønsker å ta vare på
 2. Eksporter e-post til en backup-fil, og så importere den til Office 365

Kort fortalt kan du dra elementene du ønsker å ta vare på over til Office 365-kontoen din.
Alternativt kan du bruke den litt mer avanserte metoden ved å eksportere og så importere e-post til den andre kontoen.


Drag-and-drop #

 1. Følg innstruksene over for å koble til Office 365 og Arkiv
 2. Anbefalt! Opprett en arkiv-mappe for e-post fra den gamle e-posttjenesten.
  Høyre klikk på Office 365-kontoen din, og velg Ny mappe
  Kall den f.eks. Arkiv fra IMAP
 3. Markere elementene du ønsker å ta vare på, og dra dem over til en mappe i Office 365-kontoen
 4. Merk deg at flyttet e-post faktisk blir fjernet fra mappen de kommer fra.
  Hvis du ønsker å flytte ALLE e-postene dine, skal mappen du flytter dem fra være tom når du er ferdig!
 5. Fjern arkiv-brukeren fra Outlook, ved å høyreklikke på brukeren og velge "Fjern <brukernavn>@stud.ntnu.no (1)".
  Klikk på Ja på pop-up som spør om du vil fortsette.


Eksport/Import #

NB: Vi anbefaler å benytte Drag-and-drop pga. problemer som oppstår i Outlook etter å ha importert e-post fra IMAP, se import, steg 12

Eksport #
 1. Gå til Fil - Åpne og eksporter - Importer/eksporter

 2. Velg Eksporter til en fil og klikk på Neste
 3. Velg Outlook-datafil (PST) og klikk på Neste
 4. Velg mappen du ønsker å eksportere.
  Er du usikker kan du eksportere hele kontoen ved å velge "<brukernavn>@stud.ntnu.no"
  Hvis du har lagt til kontoene i samme rekkefølge som i denne guiden, vil den gamle hete "<brukernavn>@stud.ntnu.no (1)"
 5. Sørg for at Inkluder undermapper er krysset av, og klikk på Neste
 6. Klikk på Bla gjennom... og velg hvor du ønsker å lagre eksport-filen.
  NB: Sørg for at filen ikke finnes fra før!
 7. Anbefalt alternativ her er Erstatt like elementer med eksporterte elementer
 8. Klikk på Fullfør
 9. Om du ønsker å ta vare på ekstporten som en backup, kan du her sette et passord for å kryptere filen.
  Dette gjør at filen ikke kan leses uten å skrive inn passordet.
Import #
 1. Anbefalt! Hvis du ønsker å lagre de gamle e-postene dine i en egen mappe, må du lage den nå.
  Sørg for for at denne er markert (den du ser på) før du går til steg 2.
  For å lage en mappe, høyreklikk på kontoen, og velg Ny mappe

 2. Gå til Fil - Åpne og eksporter - Importer/eksporter

 3. Velg Importer fra et annet program eller fil og klikk på Neste
 4. Velg Outlook-datafil (PST) og klikk på Neste
 5. Klikk på Bla gjennom... og velg eksport-filen din. Filplasseringen valgte du i steg 6 under eksportering.
 6. Anbefalt alternativ er Erstatt like elementer med importerte elementer
 7. Klikk på Neste
 8. Hvis du opprettet en mappe i steg 1, må du her velge Importer elementer til gjeldende mappe
 9. Klikk på Fullfør
 10. Avhengig av mengden e-poster kan dette ta en god stund.
 11. Når importen er ferdig kan du restarte Outlook.
 12. NB: Du kommer sannsynligvis til å oppleve at mappen er tilsynelatende tom etter å ha importert e-post fra backup-filen.
  For å fikse dette problemet gå til Visning - Gjeldende visning - Endre visning og velg IMAP-meldingerDette må gjøres i hver mappe som dette problemet oppstår i.

 13. Når du er ferdig, fjern arkiv-brukeren fra Outlook,
  ved å høyreklikke på brukeren og velge "Fjern <brukernavn>@stud.ntnu.no (1)".
  Klikk på Ja på pop-up som spør om du vil fortsette.

Sikkerhetskopi #

Det er ikke nødvendig å sikkerhetskopiere e-post eller kontakter fra student-e-posten din, ettersom dette gjøres automatisk fra server siden. Dersom du likevel ønsker å sikkerhetskopiere dataene selv, kan du gjøre dette ved å f.eks. eksportere data fra kontoen vha. Outlook (Fil - Åpne og eksporter - Importer/eksporter og følg veiviseren).

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

39 Vedlegg
39015 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)