Bestille flyreise

(Videresendt fra Flyreiser - rammeavtale)

NTNU har rammeavtale med Norwegian som omfatter tjenestereiser med fly. Avtalen er forpliktende. Du skal bestille alle type reiser via Berg Hansen som NTNU har avtale med  

English version - Airfare and Travel | Temaside om reise

Bestill flyreise via Berg Hansen #

 Bestille flyreise Direkte fra Berg Hansen

NB! Alle typer reise skal bestilles via Berg Hansen som NTNU har avtale med. Unngå å bestille reise via andre reiseselskap. Opprett profilen på Berg Hansen og unngå telefonbestilling utenom arbeidstid - det påfører ekstra kostnader.

Avtale med Norwegian #

Avtalen mellom NTNU og Norwegian gjelder til ny avtale er på plass. Statens innkjøpssenter (DFØ) er igang med anbudsprosess for ny avtale for staten og vil sannsynligvis være på plass i Q1 2022.

Avtalen gjelder på bestemte strekninger og avtaleprisene er faste. Avtaleprisene inkluderer servicehonorar, setereservasjon, 2 stk. bagasje og kredittkortgebyr. Fasttrack er også inkludert på alle strekninger og bookingklasser, i tillegg til Wi-Fi på alle fly.

Avtaleprisene får du gjennom Berg-Hansen reisebyrå og hos Norwegian. Ved bestilling direkte til Norwegian, må du oppgi avtalenummer NTNUTOPP.

Avtaleprisene gjelder på følgende strekninger (begge veier): #

  • Trondheim/Oslo
  • Trondheim/Bergen
  • Trondheim/Stavanger
  • Trondheim/Bodø
  • Trondheim/Tromsø
  • Trondheim/Ålesund
  • Trondheim/Kristiansand
  • Trondheim/København
  • Trondheim/Stockholm
  • Trondheim/London 

Strekninger til Oslo, Bergen, Tromsø og London er direkteruter, resten har 1 mellomlanding i Oslo.
Ved endring av billetter, må du henvende deg til leverandøren du har bestilt billetten igjennom.
Minimum connection tid dersom du har booket gjennomgående reise, er 35 min innenlands.

NB! Vi henstiller fortsatt til å bestille reise gjennom reisebyrået, da det er en god forsikring for NTNU. Slik vet man til enhver tid hvor den ansatte på tjenestereise befinner seg. Dette gjelder spesielt med tanke på streik, naturkatastrofer, terror og lignende.

Statens personalhåndbok om tjenestereiser #

Statens personalhåndbok regulerer regelverket om tjenestereiser.  Punkt 9.2. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands har bestemmelser som regulerer reiser for ansatte.  Flyavtalen med Norwegian er forpliktende og skal så langt det er mulig benyttes, men det kan vurderes reisetid i forhold til hva som i sum blir rimeligst.  

Kontakt #

Berg-Hansens webgate  | E-post: trondheim@berg-hansen.no

Telefon: 08050 eller 22 00 80 50 fra utlandet. Tjenesten medfører ekstra kostnader. Åpningstider 08.00-17.00.

0 Vedlegg
56929 Visninger