English version – Flixo Pro

Programinformasjon #

Flixo Professional er programvare for termisk beregning av kuldebroer. Programmet er spesielt egnet for designere i fagfelt som fasader, vinduer, dørsystemer og arkitektur.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for MS Windows som klasseromssett via lisenstjener. 30-dagers testversjon er tilgjengelig.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Flixo Pro hos Infomind gmbh


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1847 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)