English version – FlexSim

Programinformasjon #

FlexSim er programvare for 3D-simuleringer som modellerer, simulerer, forutsier og visualiserer systemer i produksjon, materialhåndtering, helsevesen, lager, gruvedrift, logistikk, osv. Det er både kraftig og brukervennlig. FlexSim hjelper deg med å optimalisere nåværende og planlagte prosesser, identifisere og redusere avfall, redusere kostnader og øke inntektene.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av SU-fak (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om FlexSim hos FlexSim Software Products, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare


0 Vedlegg
1416 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)