Tilbake

Flercampusundervisning

På denne wikisiden finner du informasjon om muligheter i tilretteleggingen for flercampusundervisning ved NTNU. Du vil også finne noen generelle anbefalinger relatert til ulike tilnærminger til flercampusundervisning. 

English versjon - Cross campus courses

Denne siden er under utarbeidelse. Siste oppdatering 12.02.2020 av Kari Anne Flem Røren

Flercampusundervisning ved NTNU #

Flercampusemner og/eller studieprogram omfatter emner der studentene hører til i de ulike campusbyene. Undervsingingen i emnene kan være:

 1. Synkron ved at studentene deltar gjennom en form for videokonferanseløsning i sanntid
 2. Asynkron dersom underviser(ne) reiser mellom campusbyene og/eller øktene tas opp på video og distribueres til studentene

Illustrasjon: undervisning med hjelp av interaktive hjelpemidler

Generelle anbefalinger #

Distribuerte flercampusemner kan være utfordrene både for underviser(e) og studenter. Vi anbefaler en grundig gjennomgang av trinnene nedenfor, for i størst mulig grad å unngå utfordringer underveis:

Før-beslutnings fase #

 • Tidligere forskning - Hva kan vi lære?
  Hjelsvold, Rune; Bahmani, Abdullah. (2019) Challenges in Repurposing Single-Campus Courses to Multi-Campus Settings. Læring om læring.
 • Teknisk støttede løsninger ved NTNU
  Se oversikt over teknisk støttede løsninger
 • Risikovurdering
  • Tilstrekkelig personell- og tids-ressurser
   • Samhandling mellom undervisere
  • Likeverdige tilbud for studentene uavhengig av campus
   • Kommunikasjon
   • Studentsamarbeid
   • Underviser/stud.ass tilgjengelighet
 • Administrative prosesser - EpN
  • Timeplanlegging og romtilgang
 • Plan B for håndtering av
  • manglende tilgang til rom som er tilretteleagt for flercampusundervisning
  • uforutsette hendelser (strømbrudd etc.)

Pre-operativ fase #

Operativ fase #

 • Teknisk støtte
 • Emneevaluering
  • Kvalitetssystem for utdanning ved NTNU
  • Referansegrupper - studenter fra flere campuser
  • Trinnvis utvikling og forskning - Pedagogisk mappe for underviser(e)
  • Videreutvikling av emnedesign?

Teknisk støttede løsninger ved NTNU #

Zoom Rooms - semi-distribuerte synkrone campus økter #

Det er etablert tekniske løsninger i noen av undervisningsrommene ved NTNU som er tilrettelagte for sanntids (synkrone) økter mellom campusbyene. Noen fordeler:

 • rom tilpasset flercampusundervisning på campus
 • høy kvalitet på lyd- og videooverføring (lite latency/forsinkelse)
 • tilrettelagt for enkel deling av innhold

Følgende rom er satt opp med tekniske løsninger for synkrone undervisningsøkter mellom campusbyene:

Merknad 1:
Opptak av økter i og mellom rommene er ikke tillat grunnet GDPR (Personverns forordningen).

Merknad 2: 
Rommene er er etablert i forbindelse med prosjketet "Interaktive læringsareal i flercampusløsning" og er utstyrt med teknisk infrastruktur for å redusere latency/forsinkelse på lyd og video, for å forbedre brukeropplevelsen i undervisning mellom campusbyene. Emner som deltar i pilot i dette prosjektet får prioritert booking av disse rommene. Andre fagmiljø som ønsker å bruke rommene må ta kontakt med timeplanlegging: https://tp.uio.no/ntnu/rombestilling/

Kontakt orakel@ntnu.no dersom du har spørsmål eller har behov for teknisk assistanse i bruk av rommene. 

Blackboard Collaborate - fulldistribuerte synkrone nettbaserte økter #

Collaborate er et videokonferanseverktøy (digitalt klasserom) som er tilgjengelig i alle emner i Blackboard. Noen fordeler:

 • fremmer likeverdig studentopplevlse uavhengig av campustilhørighet
 • mulighet for nettbasert gruppearbeid underveis i undervisningsøkten
 • administrasjon av roller og rettigheter før og underveis i økten
 • tillater opptak av undervisningsøkter (unntatt gruppearbeid-sekvensene)

Merknad 1:
Blackboard Collaborate verktøyet er utelukkende tilrettelagt for nettbaserte økter i sanntid, noe som innebærer at det ikke gis pedagogisk og teknisk støtte til bruk av dette verktøyet mellom undervisningsrom ved NTNU.

Merknad 2:
Nettleseren Chrome gir best støtte for funksjonalitet i Collaborate.

Les mer om Blackboard Collaborate.
Les mer om Webinar som digital læringsarena.
Kontakt orakel@ntnu.no dersom du har behov for hjelp med Blackboard Collaborate.
NTNU Læringssenteret kan tilby opplæring til undervisere.

Andre verktøy for digital samhandling ved NTNU   #

 • O365 – tjenester og funksjonalitet for samhandling - Lær mer om O365
  • Teams
  • Deling av mapper, filer
  • Samskriving i dokumenter (Word, OneNote etc.)

NTNU Læringssenteret kan tilby O365 opplæring til undervisere og studenter.

Kontaktinformasjon #

Send en e-post til orakel@ntnu.no og be om støtte fra NTNU Læringssenteret dersom du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon knyttet til flercampusundervisning.

1 Vedlegg
401 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)