Tilbake

Flagginstruks for NTNU

Dette er flagginstruksen som skal følges for flagging ved NTNU.

Generell behandling og oppbevaring #

Ved NTNU er hovedbygningen, Gløshaugen det offisielle flaggsted for universitetet.

Dette innebærer bl.a. at ved flagging ved ansatte eller studenters bortgang ved hele universitetet skal det flagges utenfor hovedbygningen. Ved offisielle flaggdager skal det flagges ved alle flaggstenger.

Det norske flagget er Kongeriket Norges symbol og skal vises omsorg og respekt. Dette innebærer at flagget skal behandles høytidelig og forskriftsmessig i henhold til følgende:

 1. Flagget skal aldri nyttes på gulv, talerstol, benker og lignende. Når flagget nyttes som pynt/dekor skal det alltid ha en hedersplass og henge fritt.
 2. Flagget skal være sammenrullet og snurret med flaggets endesnorer når det ikke er i bruk.
 3. Flagget skal ikke legges på tilfeldige steder som bord og lignende og skal for nødvendigvis tørking henges på bestemt sted slik at det henger fritt uten å berøre bakken, gulv, trapp eller lignende. Det skal ikke henges slik at forbipasserende må berøre det.
 4. Flaggene inventarføres og oppbevares av vakta på fast plass i hovedbygget.

Flaggtyper og anvendelse ved NTNU #

 1. Statsflagg: 6,4 m innenfor splitt
 2. Stormflagg: 3,2 m innenfor splitt

Statsflagg brukes på Norges offisielle flaggdager:

 • 1. januar: 1. nyttårsdag
 • 21. januar: Prinsesse Ingrid Alexandra
 • 6. februar: Samefolkets dag
 • 21. februar: H.M. Kong Haralds fødselsdag
 • 1. mai: Arbeidernes dag
 • 8. mai: Frigjøringsdagen 1945
 • 17. mai: Grunnloven 1814
 • 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
 • 4. juli: H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
 • 20. juli: H.K.H. Kronprins Haakons fødselsdag
 • 29. juli: Olav den helliges dag (Olsok)
 • 19. august: Kronprinsesse Mette Marit
 • 25. desember: 1.juledag
 • Bevegelige: 1. påskedag
 • Bevegelige: 1. pinsedag
 • Bevegelige: Valgdager ved stortingsvalg

Heising av flagg #

 •  Flagget skal heises med stramme liner og så nær stangen som mulig.
 • Det skal aldri flagges med ødelagte/fillete flagg. Dette gjelder også ev. misfargede/bleknede flagg.
 • Ved væromslag/nedbør må linene kontrolleres i løpet av flaggdagen for ev. stramming/etterslipp.
 • vis det er personellmessig, skal det ved bruk av flere stenger heises flagg samtidig.  

Firing av flagg #

 1. Flagget skal fires med stramme line og så nær stangen som mulig.
 2. Ved flagging på halv stang hele dagen, skal flagge først heises til topps og deretter fires som beskrevet under.
 3. Vått flagg tørkes straks ved opphenging på dertil egnet sted og iht. instruksenes pkt. 1.3.

Flagging på halv stang #

 1. Ved flagging på halv stang skal flagget først heises i topp og derfra senkes til halv stang. Ved halv stang skal 1/3 av stangen være fri over flagget.
 2. Ved flagging på halv stang ved bisettelse (begravelse) skal flagget heises til topps etter endt seremoni (normalt 1 time etter seremoniens begynnelse).
 3. Det skal flagges på halv stang under bisettelses-/begravelsesdagen til ansatte og studenter ved NTNU. Hvis begravelsen og bisettelsen skjer på forskjellige dager, skal det flagges på bisettelsesdagen. Med ansatte regnes alle stillingskategorier som i perioder får utbetalt sin lønn via NTNU. 

Det flagges vanligvis ikke ved pensjonisters begravelse. I særlige tilfeller kan det flagges for pensjonister og andre personer som enhet(er) ved NTNU ønsker å ære ved begravelse/bisettelse. I helt spesielle tilfeller flagges samme dag som melding om dødsfall mottas. Dette gjelder landesorg eller etter spesiell beskjed fra rektor.

Om det skulle oppstå to forskjellige flagginstrukser på samme dag, følges regelen sorg foran glede. I tvilstilfelle er rektor ansvarlig for korrekt flagging.

Kilde #

Denne wikien har hentet instruksjoner fra Flagginstruksjoner ved NTNU 2014

Kontakt #

Kontakt vaktmester

1 Vedlegg
8133 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)