Fjerne forfatterinformasjon på dokument - for studenter

Målgruppe: Studenter Tema: Eksamen Oppgaveskriving

På denne siden finner du informasjon om hvordan du fjerner forfatterinformasjon på dokumenter som skal anonymiseres. Dette er relevant for deg som skal levere hjemmeeksamen og andre karaktergivende innleveringer i Inspera Assessment.

English version - How to remove personal information from documents - for students
Digital eksamen for studenter | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

Fjerne forfatterinformasjon på dokument #

For å sikre anonymiteten ved innlevering av dokument (dette gjelder ikke bachelor- og masteroppgaver, hvor forfatternavn normalt er synlig), anbefaler vi at du fjerner forfatterinformasjonen i Word før du lagrer dokumentet som PDF:

  1. Klikk på fanen "Fil" når du står i dokumentet ditt:
  2. Du vil da komme til menyen vist under. Klikk på "Kontroller for problemer". I nedtrekksmenyen som åpner seg, velger du "Undersøk dokument":
  3. Du vil da få opp ruten "Dokumentinspeksjon". Klikk på "Undersøk" nederst i ruta:
  4. Informasjonen i boksen vil nå oppdateres, og der det finnes varsler vil dette markeres med utropstegn. Klikk på "Fjern alle" i ruta der problem(er) har blitt funnet:

Dersom du har noen kommentarer eller merknader fra f.eks veiledning, vil du også få mulighet til å fjerne disse (øverste rad i figuren).

Bruker du Mac, følg denne veiledningen

Dokumentet er nå fri for forfatterinformasjon. Velg "Lagre som" og pdf som filformat, og fila di er klar for innlevering.

4 Vedlegg
4315 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)