Dokumenter og...

Finne dokumenter i dokumentbiblioteket

Slik finner du ut hvor et dokument er lenket opp i dokumentbiblioteket. 

Dokumentlager - eksternweb #

Dersom du har et dokument på formen "www.ntnu.no/documents/xxx/[...]" eller "www.ntnu.no/c/document_library/[...]&groupId=xxx" kan du gjøre følgende:

1. Gå til filen du jobber med, f.eks.

https://www.ntnu.no/documents/10250/21199033/Performing+arts+Project+description.pdf/

Her er den første ID-koden i URL-en (10250) og navnet på fila noe vi bruker for å finne dokumentet..

Høyre-klikk, og velg lagre som. Du bør se filnavnet som filen har i systemet. Kopier dette navnet.

Skjermbilde som viser lagring av fil

2. Gå til kontrollpanel: http://www.ntnu.no/group/control_panel 

3. Legg på /manage?&p_p_id=20&p_p_mode=view&doAsGroupId=xxx i addressefeltet.
xxx tilsvarer ID-en i dokumentet. I eksemplet her er det 10250.

URL-en på nettsiden blir slik i vårt eksempel:

Skjermbilde som viser URL

4. Til venstre får du nå opp plasseringen til filen. 

Skjermbilde som viser enhet

5. Trykk på dokumentbibliotek, og søk etter navnet eller deler av navnet på filen (som du fant i punkt 1).

Skjermbilde som viser søk i dokumentbibliotek

Dokumenter på filserver #

Dersom du har et dokument på formen "http:www.ntnu.no/infoavdelingen/[...]"

Filen ligger på server - sannsynligvis htdocs eller lokale løsninger. Følg filstien til du finner ønsket dokument - se f.eks veiledning for htdocs.

Filer på innsida wikisider #

Urlene hit starter med insida.ntnu.no/wiki?. Se egen wiki om dokumenter og vedlegg på innsida.

Filer i innsida dokumentlager #

Urlene hit starter med innsida.ntnu.no/documents/ Se egen wiki om dokumenter i dokumentlager på innsida.

4 Vedlegg
10011 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)