Finn rapporter for emner og studieprogram

Denne siden viser deg hvordan du finner rapporter for emne, studieprogram og institutt i NTNUs kvalitetssystem for utdanning.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Slik lagrer du rapporter
English version: Finding reports - Quality assurance of education


Finn rapport for et emne #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg det fakultetet som emnet tilhører
 3. Velg 'Emnerapporter' eller 'Referansegrupperapporter'
 4. Velg instituttet som tilbyr emnet
 5. Velg rapport fra lista

Finn rapport for et studieprogram #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg vertsfakultetet for studieprogrammet
 3. Velg 'Studieprogramrapporter'
 4. Velg studieprogram fra lista
 5. Velg rapport fra lista

Finn rapport for et institutt #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg fakultetet som instituttet tilhører
 3. Velg 'Instituttrapporter'
 4. Velg institutt fra lista
 5. Velg rapport fra lista 

Se også: Liste over institutter og forkortelser.

Kontakt brukerstøtte #

Hvert fakultet har oppnevnt en DOQ-kontaktperson:

Systemansvarlig for DOQ hos IT er Øyvind Buljo.

0 Vedlegg
16162 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)