Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet

Leter du etter mer informasjon? Forskerlinjen | Søk opptak | Gjennomføring Forskningsoppgave Nyttig informasjon

Som student ved forskerlinjen får du finansiering delvis gjennom stipend fra Norges forskningsråd og delvis gjennom Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det betyr at du ikke får høyere studielån enn ved ordinært medisinstudium.

Økonomi og studentstipend #

TypeSum
Forskningssemester 150.000,-
Sommerforskning 150.000,-
Forskningssemester 250.000,-
Sommerforskning 2 50.000,-
Driftsmidler70.000,-

Søke om stipend #

I forkant av forskningssemester og sommerforskning må studentene sende søknad om stipend til fakultetet. Finansiering av forskningssemestrene er forpliktende både for studenten som mottar stipendet, og for veileder som er prosjektansvarlig.

Veilederavtalene må være mottatt og godkjent av fakultetet før stipend utbetales. Forskerlinjestudentene må søke om stipend på bakgrunn av en plan over hva som skal utføres det aktuelle semesteret.

Det er utarbeidet et enkelt standardisert søknadsskjema for søknad om studentstipend. I utgangspunktet vil alle forskerlinjestudenter få innvilget stipend så lenge det foreligger en tilfredsstillende plan for forskningssemesteret.

Søknadsskjema studentstipend 

Søknad om lån og stipend fra Lånekassen #

Studieplanen for forskerlinjen er godkjent som støtteberettiget studium av Lånekassen. Dette betyr at de studentene som har fått opptak på forskerlinjen vil få medisinstudiet forlenget med 1 år, og kan søke fullt lån og stipend fra Lånekassen. Bekreftelse på at de er tatt opp på Forskerlinjen må legges ved søknaden. Det vises til Lånekassens nettsider.

Man kan også søke Lånekassen om stipend i sommersemestrene. 

Driftsmidler #

Midlene skal benyttes til å dekke utgifter til for eksempel forskningsmateriell, trykkeriutgifter, kopiering, forbruksmateriell, artikkellån, bøker, reiser, etc. Driftsmidlene disponeres av veileder/institutt og student i samråd.

Student-PC #

En rimelig andel av driftsmidlene kan benyttes til kjøp av personlig eid PC. Følgende retningslinjer gjelder:

•    Veileder avgjør om studenten har behov for bærbar PC for å gjennomføre forskningen.
•    Studenten kjøper inn PC og får støttebeløpet refundert fra instituttet. Avtal med instituttet før PC kjøpes inn. Ta med originalkvittering for å få refusjon.
•    PCen blir studentens personlige eiendom og ansvar.
•    Brukerstøtte/teknisk hjelp til studentene utføres av Orakel.

Det understrekes at det er stor forskjell på forskningsprosjekter og krav til teknologi. For enkelte studenter vil instituttet derfor kunne gi tilgang til stasjonære maskiner i laboratorieområder for å få utført forskningsoppgavene.

Refusjon av personlige utlegg #

Har du hatt utlegg som skal dekkes fra driftsmidlene for forskerlinjeprosjektet, må du fylle ut skjemaet refusjon for personlige utlegg, legge ved kvitteringer og få veileder signatur som bekreftelse på at utgiftene er relatert til prosjektet. NB: Husk å skrive rett kontering. Er du usikker på ditt prosjektnummer, kontakt økonomiansvarlig ved ditt institutt eller Cicilie Nordvik

Her finner du refusjonsskjema som brukes for ansatte uten tilgang til Paga

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet, NTNU #

Stiftelsens formål er å bidra til støtte for forskerlinjestudenter ved fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Fortrinnsvis til hel eller delvis dekning av reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.  Årlig søknadsfrist er 1. mars. Kontaktperson er HR-konsulent Gunhild Marie Standal.
Denne og andre stiftelser og fond finnes på Unifor.no

1 Vedlegg
8969 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)