English version: FileMaker Pro

Programinformasjon #

FileMaker Pro er en kryssplattform relasjonsdatabase fra Claris International, et datterselskap av Apple Inc. Den integrerer en databasemotor med et grafisk brukergrensesnitt (GUI) og sikkerhetsfunksjoner, slik at brukere kan endre databasen ved å dra nye elementer inn i oppsett, skjermbilder eller skjemaer.

Lisensinformasjon #

Enbrukerlisens: Via lisensserveer. Tilgjengelig på Microsoft Windows og MacOS X. 

Benyttes ved HF-fak (Institutt for musikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se nærmere informasjon om FileMaker Pro hos Claris International Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1993 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)