English version – Fiji

Programinformasjon #

Fiji er en distribusjon av ImageJ (se tabelloversikten( som inneholder mange nyttige plugins for vitenskapelig bildeanalyse innen felt som biovitenskap.

Lisensinformasjon #

Gratis: Fiji kan brukes på Windows, Mac og Linux.

Benyttes av Benyttes av enheter ved NTNU som utvikler programvare.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Fiji hos Fiji


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2216 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)