Feriepenger

Feriepenger er en prosentandel av lønnen du tjente i fjor som utbetales etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og staten. 

English version - Holiday pay

Temaside om lønn | Temaside om ferie | Sider merket med ferie | Ferie spørsmål svar

Feriepenger #

 Ferieloven § 11  

Opptjente feriepenger blir utbetalt i juni, uavhengig av når du tar ferie. Feriepenger for overtid, timelønnet arbeid osv. blir utbetalt på hovedlønn i juni.

Ved oppsigelse får du feriepenger sammen med siste lønning eller neste ordinære lønningsdag. 

Du har likevel krav på ferie uten opptjente feriepenger, men vil da bli trukket i lønn når du tar ferie. 

Beregne feriepenger #

Har du full opptjening av feriedager, blir junilønna (og feriepengene) ikke skattepliktig. 

Har du begynt etter 01.01. vil du få vanlig juni-lønn med skattetrekk i prosent. Du vil bli trukket i lønn etterhvert som du avvikler ferie.

Les mer om beregning av feriepenger på Innsida.

Feriepenger erstatter lønn #

Du trekkes i lønn for antall arbeidsdager tilsvarende de feriedagene som avvikles. Dette gjøres samlet for året ved å trekke lønn for 5 uker ferie fra junilønnen. Full feriefritid (25 arbeidsdager) utgjør mer enn en lønnet arbeidsmåned (ca 22 arbeidsdager) slik at nettolønn for juni blir et negativt beløp.

Feriepengene ved full ferieopptjening dekker imidlertid lønnstrekket og bruttoutbetalingen i juni blir normalt større enn vanlig brutto månedslønn. I tillegg utbetales feriepengene uten skattetrekk slik at nettoutbetalingen i juni blir vesentlig større enn vanlig månedslønn. 

Ferielønnsberegningen for junilønn medfører derfor at det utbetales vanlig månedslønn ellers i året, uavhengig av når ferien avvikles.

Eksempel på beregning av junilønn:

  • Brutto månedslønn juni: kr 30.000
  • Feriepenger 12% av opptjent i fjor: kr 38.000
  • -Trekk 5 uker ferie (månedslønn i juni x 12 mnd. x 25 dager / 5 dager 52 uker): - kr 34.615
  • Bruttolønn i juni: kr 33.385

Ansatte over 60 år #

Personer som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til en ekstra ferieuke. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien.

For å dekke trekk av lønn for fem ekstra feriedager utbetales det 2,3% ekstra feriepenger, dvs. at satsen er totalt 14,3 % inntil 6 x G. Feriepengegrunnlag over 6 x G beregnes med 12 %. 

Se også: Seniordager.

Kontakt #

For spørsmål om feriepenger, ta kontakt med Økonomiavdelingen:

  • Email: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
  • Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00
2 Vedlegg
42158 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)