Feriepenger

Feriepenger er en prosentandel av lønnen du tjente i fjor som utbetales etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og staten. 

English version - Holiday pay

Temaside om lønn | Temaside om ferie | Sider merket med ferie | Ferie spørsmål svar

Feriepenger #

 Ferieloven § 11  

Feriepenger blir utbetalt i juni, uavhengig av når du tar fri. Likevel, ettersom feriepenger er utbetalt som et prosent av det forrige årets lønn, hvis du ikke var i jobb det tidligere året vil du ikke få feriepenger, selv om du får fri.

Feriepenger for bilagslønnsutbetalinger (overtid, timelønnet arbeid m.v) blir utbetalt på hovedlønn i juni.

Ved oppsigelse får du feriepenger sammen med siste lønning eller neste ordinære lønningsdag. 

Beregne feriepenger #

Har du full opptjening av feriedager, blir junilønna (og feriepengene) ikke skattepliktig. 

Har du begynt etter 01.01. vil du få vanlig juni-lønn med forskuddstrekk (skatt). Du vil bli trukket i lønn etterhvert som du avvikler ferie.

Les mer om beregning av feriepenger på Innsida.

Se også Feriepenger og opptjening (pdf) og Holiday pay - English (pdf)

Feriepenger erstatter lønn #

Du trekkes i lønn for antall arbeidsdager tilsvarende de feriedagene som avvikles. Dette gjøres samlet for året ved å trekke lønn for 5 uker ferie fra junilønnen. Full feriefritid (25 arbeidsdager) utgjør mer enn en lønnet arbeidsmåned (ca 22 arbeidsdager) slik at nettolønn for juni blir et negativt beløp.

Feriepengene ved full ferieopptjening dekker imidlertid lønnstrekket og bruttoutbetalingen i juni blir normalt større enn vanlig brutto månedslønn. I tillegg utbetales feriepengene uten skattetrekk slik at nettoutbetalingen i juni blir vesentlig større enn vanlig månedslønn. Ferielønnsberegningen i junilønn medfører at det utbetales vanlig månedslønn ellers i året når ferien avvikles.

Eksempel på beregning av junilønn:

  • Brutto månedslønn juni: kr 30.000
  • Feriepenger 12% av opptjent i fjor: kr 38.000
  • -Trekk 5 uker ferie (månedslønn i juni x 12 mnd. x 25 dager / 5 dager 52 uker): - kr 34.615
  • Bruttolønn i juni: kr 33.385

Ansatte over 60 år #

Personer som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til en uke ekstra ferie. Disse dagene kan tas samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien. For å dekke trekk av lønn for 5 ekstra feriedager utbetales det 2,3% ekstra feriepenger, dvs. at satsen er totalt 14,3 %.

Se også: Seniordager.

Kontakt #

Har du spørsmål om feriepenger, ta kontakt med din HR-medarbeider

2 Vedlegg
37782 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)