Feltarbeid - for deg som deltar

Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: HMS
Tagger: hms-slettes

Denne siden er erstattet med følgende side: Retningslinje for HMS ved feltarbeid


Retningslinje for studenter og ansatte som deltar på feltarbeid. Hvis du drar alene på feltarbeid, skal du følge retningslinjen Feltarbeid – for deg som leder.

English version - Fieldwork - for participants

Temaside om HMS | Sider merket med feltarbeid

Hva er feltarbeid #

På feltarbeid innhenter studenter og ansatte datamateriale eller utfører arbeidsoppgaver innen sitt fagfelt. Feltarbeid foregår utenfor NTNUs ordinære arbeids- og læringsmiljø.

Retningslinjen gjelder også for feltkurs, tokt (feltvirksomhet på fartøy/skip/båt), studentoppgaver utenfor NTNUs områder, befaring og ekskursjon/bedriftsbesøk.

Ordinære tjenestereiser regnes ikke som feltarbeid.

Deltaker #

Ansatte og studenter som drar på feltarbeid sammen, skal:

Ta med på feltarbeid (hvis aktuelt) #

 • Helseattest
 • Medikamentliste
 • Vaksinasjonsattest
 • Europeisk helsetrygdkort(for feltarbeid i EØS-land og Sveits)
 • Forsikringsbevis
 • Bevis på gjennomført opplæring
 • Arbeidstillatelse
 • Dykkersertifikat
 • Kranførerbevis
 • Pass
 • Visum
 • Oppholdstillatelse

Vitenskapsmuseet har egen profilbekledning (pdf)

Feltkort #

Feltkort for deltaker (docx) - Feltkort for deltaker (pdf)
Feltkort for deltaker (elektronisk skjema for Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) 
Feltkort for deltaker ved NTNU Vitenskapsmuseet | Feltkort for deltaker ved NTNU institutt for energi- og prosessteknikk

Alle deltakere på feltarbeid skal fylle ut feltkort med personalia og kontaktinformasjon. Unntaket er hvis risikovurdering viser at feltarbeidet ikke har spesielle risikomomenter. Leder av feltarbeidet skal gi beskjed om dette.

Feltarbeidet regnes som avsluttet for deltaker i det du ved avslutning av feltarbeidet ikke lenger følger feltarbeidets reiseplan.

Hvis du planlegger privat reise i tilknytning til feltarbeidet, bør du fylle ut reiserute og dato/tid for tilbakekomst på feltkortet.

Bruk av rusmidler #

Ruspåvirkning i feltarbeidets arbeidstid er ikke akseptert.

Forsikring #

Studenter #

Studenter er yrkesskadedekket gjennom folketrygden. Det betyr at studenter er yrkesskadedekket for yrkesskader som blir påført på undervisningsstedet og i undervisningstiden, forutsatt at studenten er medlem av Folketrygden. Mange internasjonale studenter er ikke medlem av Folketrygden og vil følgelig ikke være yrkesskadedekket. På feltarbeid vil studenter i utgangspunktet ikke ha yrkesskadedekning utenfor tider for det faglige programmet. Se Forsikring for studenter for nærmere detaljer.

NTNU anbefaler sterkt at studenter tegner egen forsikring. NTNU tegner ikke forsikring for studenter, jamfør Reglement for økonomistyring i staten § 20. Studenter får heller ikke refundert utgifter til forsikringspremier.

Ansatte #

For ansatte gjelder særavtaler for reiser innenlands og utenlands for statens regning, se Statens personalhåndbok 9.2.12 §12 og 9.3.13 §13. Om yrkesskadedekning og gruppelivsordning for statsansatte, se Statens Pensjonskasse, forsikring.

Arbeidstid, lønn, avspasering, m.m. #

Arbeidstid, lønn, avspasering, m.m. reguleres av Særavtale for feltarbeid ved NTNU og Særavtale for kortvarige tilsettinger ved feltarbeid ved NTNU.

Lokale nødnummer utenlands #

NTNU har beredskapsavtale med Sjømannskirken. Sjømannskirken har en app med oversikt over alle lokale nødnummer, uansett hvor i verden du er. Appen bruker mobilnett og GPS for å posisjonere brukeren. Det er i tillegg mulig å legge inn informasjon om forsikringsselskap, kontaktnumre til pårørende og arbeidsgiver med mer. Appen er tilgjengelig for iPhone, Android og Windows-telefoner.

Appen er gratis og du finner den ved å søke etter «sjømannskirken» eller «nødnummer» i din app-butikk. For mer informasjon, se Sjømannskirkens nettsider.

Ulykker #

Kontakt lokale nødetater for akutt hjelp. I Norge kan nødnumrene 110, 112 og 113 benyttes. Nødnumrene kan ikke brukes i utlandet eller fra satellittelefon. Ved bruk av satellittelefon i Norge: kontakt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Sør-Trøndelag på +47 73 51 80 00.

Deltakere på feltarbeid skal snarest mulig varsle leder for feltarbeid om ulykker og andre uønskede hendelser.

Hvis du ikke får kontakt med leder, ring +47 800 80 388. Dette er NTNUs beredskapstelefon som betjenes av Securitas. Merk at Securitas ringer deg tilbake fra +47 22 57 73 00.

Sjømannskirken kan gi omsorg til studenter og ansatte i utlandet. Sjømannskirken har 24-timers beredskapstelefon: +47 95 11 91 81

Hvis student eller ansatt på feltarbeid rammes av ulykke eller annet alvorlig, skal Politiet eller NTNU varsle pårørende. Leder for feltarbeid eller andre deltakere skal ikke varsle pårørende!

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 6. august 2015 - HMSR61 - ePhorte 2016/3901

Lenker oppdatert 26.02.2018

5 Vedlegg
45088 Visninger