Nettpublisering -...

Feilretting eksternweb og Innsida

En side for nettmedarbeidere. Her finner du status for de mest omfattende feil som er meldt inn. 

Status på feilretting
Sak Meldt inn Kommentar Status kanal
Feil med kalendervisning 07.06.17 Detaljert informasjon om kalenderhendelsene vises ikke I arbeid Eksternweb
Visning av ansattsider fra Research activity-portlet 30.05.17
(tore)
Research activity portlet: Fiks slik at lenker i portleten som peker til ansattsider går til riktig språk. I arbeid Eksternweb
Lenkefeil i læringsportal portlet 07.11.16 Enkelte kurs returnerer Siden ikke funnet, selv om kurset eksisterer. I arbeid Innsida
Slå av Maximized view i Liferay-portlets 03.11.16 (tore) Søkemotorer indekserer tomme Liferay-sider I arbeid Eksternweb
Flagg på norsk/engelsk side lite synlig 28.10.16
 
Flagget er lite synlig på nettsidene Uklar Eksternweb
Sortere etter "Tittel" i Web innhold i kontrollpanel 10.03.2016
(tore)
Meldes til Liferay som en mulig produktforbedring
 
Liferay Eksternweb

Finner du ikke saken din på lista? Småfeil ligger i Jira.   

 Melde nye feil  eller  Abonner på Nytt om nett  for å holde deg oppdatert.

Saksgang

Vi skiller mellom feil og videreutvikling

 • Feilhåndtering - løsningstiden vil variere avhengig av alvorlighetsgrad. 
 • Videreutvikling  - løsningstid er avhengig prioritet, kostnad og utviklingskapasitet.

Bekreftelse og vurdering for fiksing av feil

 1. Etter at feilen meldes inn får avsenderen alltid en bekreftelse via epost. 
 2. Er det en feil som førstelinjen kan rette (webstøtte eller Orakeltjenesten) , blir saken håndtert så fort som mulig, som oftest innen 48 timer.
 3. Hvis førstelinjen ikke kan rette feilen, vil saksbehandlingstiden variere etter hvor mange brukere feilen påvirker og hvor ofte funksjonen er i bruk.

Løsningstid 

98% av feilsituasjonene håndteres raskt av eksperter i første- og andrelinjen. Dersom en utvikler eller andre tredjeparter må involveres, tar det lenger tid å få løst saken.

 • Kritiske feil:  
  Kritiske feil som må rettes umiddelbart sendes til Orakeltjenesten.
  Dette vil da bli prioritert og en egen utrulling blir satt.
 • Alvorlig feil:  
  Fanges opp på morgenmøtene og tas med i den pågående utviklingsløp.
  Løsningstid kan variere, avhengig av om en utrulling er nødvendig, og når dette kan skje.
 • Marginale feil:   
  Settes på liste og tas med som planlagt aktivitet i senere utviklingsløp. 

Spørsmål og hjelp

Spørsmål og hjelp til administasjonsoppgaver håndteres av driftere. Løsningstid kan variere, avhengig av andre driftsoppgaver og avhengigheter.

0 Vedlegg
10856 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)