Nettpublisering -...

Feilretting eksternweb og Innsida

En side for nettmedarbeidere. Her finner du status for de mest omfattende feil som er meldt inn. Abonner på Nytt om nett  for å holde deg oppdatert.  

 Melde nye feil  | Sjekk it-varsler    

Nyheter om feilrettinger og webutvikling

 Abonner på Nytt om nett  for å holde deg oppdatert.  

Saksgang

Vi skiller mellom feil og videreutvikling. 

  • Feilhåndtering - løsningstiden vil variere avhengig av alvorlighetsgrad. 
  • Videreutvikling - løsningstid er avhengig prioritet, kostnad og utviklingskapasitet.

98% av feilsituasjonene håndteres raskt av eksperter i første- og andrelinjen. Dersom en utvikler eller andre tredjeparter må involveres, tar det lenger tid å få løst saken.

Bekreftelse og vurdering for fiksing av feil

  1. Etter at feilen meldes inn får avsenderen alltid en bekreftelse via epost. 
  2. Er det en feil som førstelinjen kan rette (webstøtte eller Orakeltjenesten) , blir saken håndtert så fort som mulig, som oftest innen 48 timer.
  3. Hvis førstelinjen ikke kan rette feilen, vil saksbehandlingstiden variere etter hvor mange brukere feilen påvirker og hvor ofte funksjonen er i bruk

Kritiske feil:  

Kritiske feil som må rettes umiddelbart sendes til Orakeltjenesten.
Dette vil da bli prioritert og en egen utrulling blir satt.

Alvorlig feil:  

Fanges opp på morgenmøtene og tas med i den pågående utviklingsløp.
Løsningstid kan variere, avhengig av om en utrulling er nødvendig, og når dette kan skje.

Marginale feil:   

Settes på liste og tas med som planlagt aktivitet i senere utviklingsløp. 

Spørsmål og hjelp

Spørsmål og hjelp til administasjonsoppgaver håndteres av driftere. Løsningstid kan variere, avhengig av andre driftsoppgaver og avhengigheter.

0 Vedlegg
20915 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)