English version – Fap2d

Programinformasjon #

Fap2d (Frame analysis program -2D) er et program for statisk og dynamisk analyse av 2D rammestrukturer. Programmet kan håndtere mange typer analyser, fra lineær statistikk til jordskjelv analyse.

Se nærmere informasjon om bruk av Fap2d

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Tilgjengelig for studenter og ansatte ved IV-fak (Institutt for konstruksjonsteknikk)

Benyttes av IV-fak (Institutt for konstruksjonsteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

ProdusentIV-fak (Institutt for konstruksjonsteknikk)


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1377 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)