Tilbake

Fakultetsstyret ved SU

Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Fakultetsstyremøtet 2019 #

Representanter #

Fakultetsstyret ved SU har i perioden 2017–2021 følgende representanter

Eksterne representanter #

Vararepresentanter i rekkefølge:

Studentrepresentanter  #

 • Fredrik Stensen Lier (periode 1. juli 2019 – 30. juni 2020)
 • Brage Lauten (periode 1. mars 2019 – 31. desember 2019)

Vararepresentanter:

 • Katarina Randby (periode 1. juli 2019 – 31. desember 2019)
 • Magnus Landheim (periode 1. juli – 30. juni 2020)

Interne representanter i følgende grupper #

Fast ansatt i vitenskapelige undervisnings- og forskerstilling #

Representanter for fast tilsatt undervisnings- og forskningspersonale er valgt i vårsemesteret 2017 med funksjonstid til 31. juli 2021

Vararepresentanter i rekkefølge:

Midlertidig ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling #

Funksjonstid til 31. juli 2020

Vararepresentanter:

 • Ingen foreløpig

Teknisk-administrativt ansatt #

Representanter for fast og midlertidig ansatt teknisk administrativt personale med funksjonstid til 31. juli 2021

Vararepresentant:


Sekretær i Fakultetsstyret er dekan Marit Reitan.
Fakultetsstyret administreres av Liv Alfhild UnhjemBeata Marta Eggan og Tore Amundsen.


Mandat #

Fakultetsstyret har følgende mandat:

 • Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
 • Budsjett og hovedfordeling
 • Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Sammensetning #

Fakultetsstyret skal være sammensatt av:

 • Ekstern styreleder
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder 
 • 3 representanter for vitenskapelige ansatte
 • 1 representant for midlertidig ansatte
 • 1 representant for teknisk-administrative ansatte 
 • 2 representanter for studentene

Møteplan 2017 #

1. september, kl. 11.00 - 15.30
20. oktober, kl. 10.00 - 14.00
6. desember, kl. 10:00 - 13.00 

Møteplan 2018 #

1. februar (reserve)
25. april
15. juni
24. oktober
5. desember

Møteprotokoller 2017 #


Møteprotokoller fra fakultetsstyret ved tidligere SVT #

2016 #

2015 #

2014 #

24 Vedlegg
9187 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)