Tilbake

Fakultetsstyret ved SU

Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Fakultetsstyremøtet #

Møteplan 2020 #

 • 5. mars
 • 24. april er avlyst, men er erstattet med nytt digitalt møte 13. mai.
 • 10. juni – digitalt møte
 • 11. september
 • 4. desember

Representanter #

Fakultetsstyret ved SU har i perioden 2017–2021 følgende representanter:

Eksterne representanter #

Vararepresentanter i rekkefølge:

 • Alf-Petter Tenfjord, kommunaldirektør Midtre Gauldal kommune
 • Rolee Aranya, prodekan ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU
 • Odd Sverre Westbye, senterleder, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern, NTNU
 • Margrethe Aune, Instituttleder, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Studentrepresentanter  #

 • Katarina Randby (periode 1. januar 2020 – 31. desember 2020)
 • Fredrik Stensen Lier (periode 1. juli 2019 – 30. juni 2020)

Vararepresentanter:

 • Thea Lium Hellesvik (periode 1. januar 2020 – 31. desember 2020)
 • Magnus Landheim (periode 1. juli – 30. juni 2020)

Interne representanter i følgende grupper #

Fast ansatt i vitenskapelige undervisnings- og forskerstilling #

Representanater for fast tilsatt undervisnings- og forskningspersonale er valgt i vårsemesteret 2017 med funksjonstid til 31. juli 2021

Vararepresentanter i rekkefølge:

Midlertidig ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling #

Funksjonstid til 31. juli 2020

Vararepresentanter:

 • Ingen foreløpig

Teknisk-administrativt ansatt #

Representanter for fast og midlertidig ansatt teknisk administrativt personale med funksjonstid til 31. juli 2021

Vararepresentant:


Sekretær i Fakultetsstyret er dekan Marit Reitan.
Fakultetsstyret administreres av Liv Alfhild Unhjem og Beata Marta Eggan.


Mandat #

Fakultetsstyret har følgende mandat:

 • Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
 • Budsjett og hovedfordeling
 • Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Sammensetning #

Fakultetsstyret skal være sammensatt av:

 • Ekstern styreleder
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder 
 • 3 representanter for vitenskapelige ansatte
 • 1 representant for midlertidig ansatte
 • 1 representant for teknisk-administrative ansatte 
 • 2 representanter for studentene

Møteprotokoller 2017 #


Møteprotokoller fra fakultetsstyret ved tidligere SVT #

2016 #

2015 #

2014 #

24 Vedlegg
9807 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)