Fakultetsstyret ved NV-fakultetet

Her finner du informasjon om fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultetsstyrets medlemmer #

Eksterne medlemmer:

 • Styreleder: Norunn Myklebust, NINA
 • Hans Erik Vatne, Hydro
 • Eli Aamot, SINTEF Industri
 • Odd-Arne Lorentsen, Yara

Vara:

 • Henriette Undrum, Statoil
 • Solveig Kristensen, UiO
 • Philip André Reme, RISE PFI
 • Brynjulf Owren, NTNU IE-fakultetet

Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:

 • Førsteamanuensis Eirik Sundby
 • Professor Magnus Rønning
 • Førsteamanuensis Ida Westermann

Vara:

 • Professor Asle Sudbø
 • Universitetslektor Ragnhild Bach
 • Professor Berit Johansen

Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:

 • Rådgiver Peder K. Brenne
 • Vara: Senioringeniør Mari-Ann Østensen

Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Stipendiat Veronica Hammer Hjellnes 
 • Vara: Stipendiat Lucas Braakhuis 

Studentrepresentanter

 • Student Malin Pettersen Seime
 • Vara: Student Jonas Låstad

Fakultetsledelsen (ikke medlemmer):

 • Dekan Øyvind W. Gregersen
 • Prodekan utdanning Karina Mathisen
 • Prodekan profesjonsstudiene Magnus Strøm Kahrs
 • Prodekan innovasjon Eva Falch
 • Prodekan forskning Tor Grande
 • Administrativ leder Elin C. Balstad

Dokumenter fra fakultetsstyremøter i 2021 #

 • Styremøte 4. mars 2021
  • Innkalling med vedlegg
  • Protokoll
 • Styremøte 10. juni 2021
  • Innkalling med vedlegg  
  • Protokoll

Dokumenter fra fakultetsstyremøter i 2020 #

Dokumenter fra fakultetsstyremøter i 2019 #

Dokumenter fra fakultetsstyremøter i 2018 #

Dokumenter fra fakultetsstyremøter i 2017 #

26 Vedlegg
9178 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)