Fakultetsstyret ved IV

Sammensetning, mandat, møteplan, innkalling, saksvedlegg og protokoller fra fakultetsstyret ved IV. 

Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Om fakultetsstyret #

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til:

  • Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • Budsjett og hovedfordeling
  • Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
  • Rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett.

Møtereferat og sakspapirer #

Her finner du møtereferat og sakspapirer

Sammensetning #

Perioden: 2017-2021
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Dekan Olav Bolland er sekretær for styret og møter fast med talerett.

Eksterne representanter #

Kjell Eriksson | DNV GL (leder)

Bente Lillestøl | Veidekke AS

Geir Liaklev | Raufoss Automotive

Hanne Rønneberg | SINTEF Byggforsk

Rune Garen | Rolls Royce, vara

Eli Aamot | SINTEF Materialer og kjemi, vara

Vitenskapelig ansatte #

Professor Bjørn Egil Asbjørnslett | IMT 

Førsteamanuensis Maria Thornhill | IGP 

Professor Ole Gunnar Dahlhaug | EPT

Professor Anders Hammer Strømman | EPT - vara

Midlertidig vitenskapelig ansatte #

Teknisk-administrativt ansatte #

Seniorkonsulent Runa Nilssen | IV fakadm 

Seniorkonsulent Andreas Noteng | IBM - vara

Studenter #

Ingeborg P Reigstad | Studentrådet IV

Andreas Knudsen Sund | Studentrådet IV

Line Sofie Balstad | Studentrådet IV

Relatert informasjon #

0 Vedlegg
14034 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)