Råd og utvalg ved...

Fakultetsstyret ved ØK

Sammensetning og mandat for fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi (ØK).

Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Referater og innkallinger #

Referater og sakspapirer fra januar 2018 - 

Sammensetning #

Perioden: 1. august 2017 - 31. juli 2021

Eksterne representanter #

 • Berit Rian | Næringsforeningen i Trøndelagsregionen | styreleder
 • Roger Midtstraum | IE-fakultetet
 • Jorid Kalseth | SINTEF
 • Kjetil Hauge | Sparebanken Møre

Vara

 • Gunn Kari Hygen | selvstendig næringsdrivende
 • Jens Petter Andreassen | NV-fakultetet

Fast vitenskapelig ansatte #

 • Hilde Fjellvær | førsteamanuensis HHS
 • Asgeir Tomasgard | professor IØT
 • Øivind Strand | professor IIF

Vara

 • Øystein Widding | professor IØT
 • Rikke Bramming Jørgensen | professor IØT
 • Siv Marina Flø Grimstad | førsteamanuensis IIF

Teknisk/administrativt ansatte #

 • Thor-Erik Eide | controller fak.adm.

Vara

Midlertidig vitenskapelig ansatte #

 • Ahmad Amine Loufti |  IIF 

Vara

 • Mari Liavaag Holm |  IIF

Studentrepresentanter #

 •  | FTV
 •  | FTV

Observatører

0 Vedlegg
9078 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)