Utvalg og råd ved IE

Fakultetsstyret IE

Periode: 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Sekretær: dekan, professor Ingrid Schjølberg.

Se denne siden for møteplan, innkallinger og referater.

Sammensetning #

Eksterne medlemmer #

Leder: Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge

Morten Dalsmo, SINTEF Digital
Arne Quist-Christensen, Telenor
Aslaug Hagestad Nag, Force Technology Norway

Vara eksterne medlemmer #

1. Arne Rinnan, Kongsberg Seatex
2. Kirsten Faugstad, Statnett

Fast vitenskapelig tilsatte #

Professor Letizia Jaccheri, IDI
Professor Lasse Natvig, IDI
Professor Poul Heegaard, IIK

Vara fast vitenskapelig tilsatte #

Førstelektor Bjørn Klefstad, IDI
ProfessorThomas Tybell, IES

Midlertidig vitenskapelig tilsatte #

Stipendiat Tale Bakken Ulfsby 

Vara midlertidig vitenskapelig tilsatte #

Stipendiat Anders Eivind Bråten 

Teknisk/administrative tilsatte #

Rådgiver Harald Lenschow, Fakultetsadministrasjonen

Vara teknisk/administrative tilsatte #

Rådgiver Sølvi Bente Sønvisen, Fakultetsadministrasjonen

Studenter #

 • FTV Magnus Iben Holt
 • FTV Jakob Lønnerød Madsen
 • FTV Anzhelika Seliverstova (vara)
 • FTV Sofia Godø (vara)

Mandat #

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat 

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi 
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Dokumenter fra tidligere møter #

Se denne siden for dokumenter fra 2013–2017. Kontakt Anne Kristin Bratseth for eldre dokumenter   

35 Vedlegg
15887 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)