Fakultetsstyret - fakultet for teknologi

Fakultetsstyret er fakultetets høyeste organ og har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer. English version:

Alt om råd og utvalg

Saksdokumenter 2016 #

Fakultetsstyremøte 07.10.2016

Fakultetsstyremøte 03.06.2016

Fakultetsstyremøte 04.03.2016

Ekstraordinært Fakultetsstyremøte 12.01.2016

Medlemmer #

Eksterne medlemmer #

 • Eileen Andersen Buan (styreleder)
 • Jørn Kværness
 • 1. vara: Turid P. Ødegaard
 • 2. vara: Kjell Inge Gjesdal

Vitenskapelig ansatte #

 • Anne Lise Hjertø
 • Håkon Grønning
 • Eirik Sundby
 • Anne Feren
 • Tor Atle Hjeltnes
 • 1. vara: Guri Sivertsen Korpås
 • 2. vara: Robert Mortensen

Teknisk/administrativt ansatte #

 • Ragnhild Madsen
 • Vara: Frode Vågen

Studentrepresentanter #

 • Maja Gunvor Erlandsen
 • Kristian Krohn-Holm
 • 1. vara: Andrea Thorsnes
 • 2. vara: Petter Hveding

Møteplan for høsten 2016 #

 • 07.10.2016
 • NB! Ny dato:  09.12.2016

Tidligere møtedokumenter #

For historikk, kontakt arkivet.

Sammensetning #

Sammensetning av fakultetsstyret

Mandat #

Mandat for fakultetsstyret

Valg og oppnevning #

Valg og oppnevning av fakultetsstyret

Forretningsorden #

Forretningsorden for fakultetsstyret

Kontakt #

70 Vedlegg
6728 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)