Fakturering for ekstraordinært arbeid

Retningslinje for fakturering av ekstraordinært arbeid for medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å sikre betaling for arbeid som utføres i Seksjon for bygningsdrift utover de tjenester som inngår i ordinær husleie.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent fo alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Fakturering for ekstraordinært arbeid #

 • Spesialarrangementer faktureres i sin helhet oppdragsgiver
 • Ved arbeid med flytting av møbler dekker Seksjon for bygningsdrift de første 7,5 timene i et prosjekt. Arbeid utover 7,5 time belastes den som bestiller arbeidet
 • Alt øvrig arbeid som ikke omfattes av internhusleien fraktureres fra første time

Teamleder #

 • tar i mot bestilling/forespørsel om arbeidet
 • informerer den som bestiller arbeidet om fakturering og priser
 • noterer K-sted, kontaktperson og prosjektnr. ved intern handel hvis det finnes
 • noterer fakturaadresse og kontaktperson ved ekstern handel 

Den som utfører jobben #

 • Fast ansatte skriver timeliste i Paga og leverer utskrift til teamleder
 • Vikarer skriver timelister og leverer til teamleder 

Teamleder #

 • kvitterer på at arbeidet er utført og sender timelister til områdeleder 

Områdeleder #

 • fyller ut skjema for intern handel/fakturering
 1. Klikk på Avregningsmal – salg av tjenester
 2. Følg anvisning på høyre side av skjemaet "Salg av varer og tjenester"

Dokumentreferanse #

Gjeldende ansvarsmatrise

Om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 27.6.12

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: 27.04.11

Nr: AF13

0 Vedlegg
10943 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)