Tilbake

Faglærers oppmøte under eksamen

Instruks for faglærere/stedfortredere om tilstedeværelse i eksamenslokalet under skriftlig eksamen. English version - Presence of teaching staff during exams

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

  1. Ved skriftlig eksamen er faglærer eller stedfortreder pliktig til å være til stede i eksamenslokalet en gang i løpet av eksamen.
  2. Faglærer/stedfortreder skal for øvrig være tilgjengelig på telefon så lenge eksamen varer.
  3. Faglærer/stedfortreder skal henvende seg til kandidater som markerer at de har spørsmål, men skal bare svare på forespørsler om mulige feil, mangler eller uklarheter i oppgaveteksten.
  4. Opplysninger om trykkfeil eller nødvendige endringer i oppgaveteksten skal meddeles alle kandidatene.

Fastsatt av rektor 07.03.2006.

Se også #

Oversikt over eksamenslokaler ved NTNU

 

0 Vedlegg
16054 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)