Faglærers oppmøte under eksamen

Siden inneholder instruks for faglærere/stedfortredere om tilstedeværelse/tilgjengelighet under eksamen.

English version - Presence of teaching staff during exams

Ser du etter noe annet? Temaside om gjennomføre emne | Temaside administrere eksamenSider merket med ksamen

Faglærers tilgjengelighet ved hjemmeeksamen våren/utsatt eksamen 2020 #

Det er vedtatt en midlertidig instruks om faglærers tilgjengelighet ved eksamen i emner som er endret til hjemmeeksamen våren 2020. 

  1. Faglærer eller stedfortreder skal være tilgjengelig på telefon for Avdeling for studieadministrasjon (eksamenskontoret) og kandidatene i tidsrommet for eksamen.
  2. Kandidaten kan bare ta kontakt med faglærer/stedfortreder dersom han/hun mener det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet.
  3. Hvis det er behov for å gi beskjed til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), skal faglærer/stedfortreder gi beskjed til Avdeling for studieadministrasjon som vil sende varsel til kandidatene via Inspera og SMS.

Vedtaket kan leses i sin helhet her.

Faglærers tilstedeværelse ved skriftlig skoleeksamen (ikke aktuell våren 2020) #

  1. Ved skriftlig eksamen er faglærer eller stedfortreder pliktig til å være til stede i eksamenslokalet en gang i løpet av eksamen.
  2. Faglærer/stedfortreder skal for øvrig være tilgjengelig på telefon så lenge eksamen varer.
  3. Faglærer/stedfortreder skal henvende seg til kandidater som markerer at de har spørsmål, men skal bare svare på forespørsler om mulige feil, mangler eller uklarheter i oppgaveteksten.
  4. Opplysninger om trykkfeil eller nødvendige endringer i oppgaveteksten skal meddeles alle kandidatene.

Fastsatt av rektor 07.03.2006.

Se også #

Oversikt over eksamenslokaler ved NTNU

0 Vedlegg
17284 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)