Faglærers oppmøte under eksamen

Siden inneholder gjeldende instruks for faglærere/stedfortredere om tilstedeværelse/tilgjengelighet under eksamen.

English version - Presence of teaching staff during exams

Ser du etter noe annet? Temaside om gjennomføre emne | Temaside administrere eksamenSider merket med ksamen

Faglærers tilgjengelighet ved hjemmeeksamen  #

Det ble våren 2020 vedtatt en midlertidig instruks om faglærers tilgjengelighet ved eksamen i emner som er endret til hjemmeeksamen i forbindelse med koronasituasjonen. Denne gjelder også vårsemesteret 2021.

  1. Faglærer eller stedfortreder skal være tilgjengelig på telefon for Avdeling for studieadministrasjon (eksamenskontoret) og kandidatene i tidsrommet for eksamen.
  2. Kandidaten kan bare ta kontakt med faglærer/stedfortreder dersom han/hun mener det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet.
  3. Hvis det er behov for å gi beskjed til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), skal faglærer/stedfortreder gi beskjed til Avdeling for studieadministrasjon som vil sende varsel til kandidatene via Inspera og SMS.

Vedtaket kan leses i sin helhet her. Instruksen gjelder så lenge koronasituasjonen tilsier at det er nødvendig.

Faglærers tilstedeværelse ved skriftlig skoleeksamen - ikke aktuelt våren 2021 #

Grunnet koronasituasjonen, er det besluttet at faglærer/stedfortreder ikke bør møte i eksamenslokalene under skriftlig eksamen under tilsyn.

Følgende instruks for faglærers tilgjengelighet gjelder:

  1. Faglærer/stedfortreder skal være tilgjengelig på telefon så lenge eksamen varer.
  2. Dersom kandidaten mener det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet, kan kandidaten ta kontakt med eksamensinspektøren.
  3. Eksamensinspektøren sørger for at faglærer/stedfortreder blir kontaktet for å avklare eventuelle feil eller mangler i oppgavesettet. 

Instruksen er fastsatt av rektor 22.09.20. Vedtaket kan leses i sin helhet her. Vedtaket gjelder inntil annet blir bestemt.

#

Se også #

Oversikt over eksamenslokaler ved NTNU

0 Vedlegg
19986 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)