Kvalitetssystem...

Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet

(Videresendt fra Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning)

Som faglærer har du ansvar for gjennomføring og oppfølging av undervisning- og læringsaktiviteter på et emne.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
English version: Course teacher's role and responsibilities


Faglærers oppgaver #

  • Faglærer skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet. Der det bare er én faglærer, er denne også emneansvarlig.
  • Faglærer skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet og ta opp med emneansvarlig faglige, pedagogiske og praktiske forhold som kan forbedre kvaliteten på emnet.

Vær oppmerksom på at emneansvarlig har det overordnede ansvaret for emnet. Dersom du er den eneste faglæreren på et emne, vil du også være emneansvarlig.

Se også #

0 Vedlegg
25224 Visninger