English version – FactSage

Programinformasjon #

FactSage (Integrated Thermodynamic Database System) gir brukerne tilgang til databaser med termodynamiske data for tusenvis av forbindelser, samt til evaluerte og optimaliserte databaser for hundrevis av løsninger av metaller, flytende og faste oksidløsninger, matte, smeltede og faste saltløsninger, vannholdige løsninger, etc.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes av NV-fak (Institutt for materialteknologi)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om FactSage hos FactSage


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2257 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)