FS - Brukerveiledninger

FS er bygd opp av 15 moduler og består av ca 400 bilder og 500 rapporter og rutiner. FS utvikles og forvaltes av ansatte i Unit og de har utarbeidet egne rutinebeskrivelser/dokumentasjon tilknyttet modulene:

Brukerveiledningene fra NTNU er et supplement til Unit sin dokumentasjon, og de er delvis inndelt etter hvordan modulene er bygd opp i FS: 

1 Vedlegg
8834 Visninger