FS - Brukerveiledninger

Denne siden er under oppdatering (august 2019).

FS er bygd opp av 14 moduler og består av ca 400 bilder og 500 rapporter og rutiner:

FS utvikles og forvaltes av ansatte i Unit og de har utarbeidet egne rutinebeskrivelser/dokumentasjon tilknyttet modulene:

Brukerveiledningene fra NTNU er et supplement til Unit sin dokumentasjon, og de er delvis inndelt etter hvordan modulene er bygd opp i FS: 

0 Vedlegg
2084 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)