Kvalitetssikring...

Evaluere semester på medisinstudiet

Medisinstudiet har 9 emner på 30 eller 60 studiepoeng. Et emne avsluttes med eksamen eller annen ordning for godkjenning. Her finner du roller og oppgaver knyttet til kvalitetssikring av emne ved MH.  English: Evaluating a semester in medical studies.

Ser du etter noe annet? Samleside om kvalitetssikring av utdanning | Sider merket med Utdanningskvalitet | Kvalitetssikring av utdanning ved MH

Roller og ansvar #

Studenter #

Medisinstudentene har de samme oppgavene som andre studenter ved NTNU og finner informasjon på siden om studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning

Undervisningsenheter (UE)  #

UE skal utarbeide en samlet rapport årlig om den undervisningen de har på medisinstudiet. UE skal evaluere om:  

  • Undervisningen har vært i samsvar med læringsmålene for faget
  • Læringsaktivitetene har vært hensiktsmessige for å oppnå læringsmålene
  • Spirallæringen fungerer optimalt for fagområdet

Evalueringen skal munne ut med forslag til mulige endringer. Denne sendes til de aktuelle emneansvarlige og til egen instituttleder. Oppdatert informasjon kommer

Emneansvarlig (tidligere årsleder eller semesterkoordinator) skal: #

  • Opprette referansegrupper ved semesterstart
  • Innhente rapporter fra referansegruppen og undervisningsenhetene
  • Gjøre en evaluering av emnet i henhold til disse retningslinjene
  • Evalueringen blir tilgjengelig for studieprogramleder automatisk i det nye studieplanverktøyet som tas i bruk studieåret 2020/21. Evaluerineg må kanskje sendes separat til instituttleder

Instituttlederne har personalansvaret for emneansvarlige og for ansatte tilknyttet undervisningsenhetene. Dette innebærer at instituttleder er ansvarlig for at evalueringen som skal gjøres av undervisningsenhetene og av emneansvarlige blir gjennomført, og at evalueringene foreligger i henhold til frist.

Oppfølging av emnevalueringene i medisinstudiet er et samspill hvor studieprogramleder har det faglige ansvaret og instituttlederne arbeidsgiveransvaret 

Se også #

Kontakt #

0 Vedlegg
14107 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)