Etterbetaling

Du kan få etterbetalt lønn ved lønnsopprykk eller etter å ha fått nytt skattekort. Dette utbetales sammen med lønna.

English version - Back pay

Temaside om lønn | Sider merket med lønn

Lønnsopprykk etter lønnsforhandlinger og justeringsoppgjør #

Ny lønn beregnes og utbetales så snart som mulig etter at oppgjøret er klart.

Etterbetalinger for fjoråret #

Etterbetaling for fjoråret meldes inn til årsoppgaven på utbetalingsåret. Skattetrekk følger skattekortet for utbetalingsåret.

Etterbetaling på grunn av nytt skattekort #

Hvis du har fått nytt skattekort med lavere sats enn tidligere, beregnes ny skatt fra den dagen skattekortet gjelder.

Kontakt #

Har du spørsmål om etterbetaling, ta kontakt med HR - ansvarlig ved din enhet

Redigert 13.04.18

0 Vedlegg
14962 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)