Etikk ved NTNU

Oversikt over etiske retningslinjer ved NTNU.

In English: Ethics at NTNU

Temasider om ansettelsesforhold | Sider merket med etikk


Generelt #

Varsling #

Hvis du oppdager noe du mener er etisk kritikkverdig, ønsker NTNU at du varsler om dette. Det kan være alt fra brudd på god forskningsetikk, til uetisk adferd i forbindelse med reise. Her finner du varslingsrutiner og hvordan saken følges opp.

Forskningsetikk #

Habilitet #

  • Habilitet - hvordan unngå å havne i habilitetskonflikter
  • Sidegjøremål - bistillinger, lønnet og ulønnet engasjement

Økonomi - anskaffelser #

Reise #

Ansettelsesforhold #

Studier #

Etikkportalen #

NTNUs etikkportal inneholder konkrete eksempler på etiske dilemmaer.

3 Vedlegg
17504 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)