Tilbake

Ephorte

Hovedside DOKUTemaside om administrative systemer | Sider merket med ephorte

Saksbehandling og arkiv #

NTNU bruker Ephorte som verktøy for saksbehandling og arkiv. Ephorte knytter NTNUs enheter sammen i ett system og gjør saksbehandling og arkivering mer effektiv for saksbehandlere, ledere og arkivarer.

NTNUs Ephorte har løsning for:

 • saksbehandling; håndtering av elektroniske dokumenter etter spesifikasjon SGK elektronisk saksbehandling
 • elektronisk arkivering av dokumenter etter gjeldende krav, NOARK inkludert
 • søk i arkivet, både på opplysninger om saker, poster og dokument, og fritekst i dokumenter
 • utvalgsbehandling; møtevirksomheten for styre, råd og utvalg
 • innsyn og offentlig postjournal, samt styre, råd og utvalg, på internett
 • registrering og arkivering av e-post fra Outlook, samt saksbehandling i Outlook

Logg på Ephorte #

 1. Logg på programfarm (Innsida - om programfarm og innlogging) og velg Ephorte etter innlogging på programfarm
 2. Logg på Ephorte direkte fra startmenyen (Windowsikonet) ved å skrive Ephorte og deretter velge "Ephorte Programfarm" fra trefflisten
 3. Logg på Ephorte via snarvei "vaffelmeny" på Innsida
  Logg på Ephorte - snarvei Innsida

Opplever du tekniske problemer med bruk av programfarm, ta kontakt med lokal IT eller Orakeltjenesten.


Tilgang og rettighetsstyring #

Ansatte med administrative oppgaver kan melde behov om brukertilgang til Ephorte. Brukertilgang til Ephorte skal godkjennes av leder. Ansatt får tildelt brukeridentitet i Ephorte med en rolle som er tilknyttet en administrativ enhet. Rolle og rettigheter gis på bakgrunn av opplysninger i mottatt meldeskjema.

Brukertilgang gis for den perioden den ansatte har arbeidsoppgaver som gir rett til tilgangen. Meld fra om opphør av behovet/arbeidsforholdet.

Dersom det skjer endringer etter tildelt rolle og rettigheter, må dette meldes til hjelp@doku.ntnu.no for korreksjon av rolle/tilganger.

Tildelt brukeridentitet er personlig, og passord skal aldri overdras til andre - heller ikke IT-personell og brukerstøtte, dette ihht NTNUs IT-reglement. Innlogging til Ephorte skjer med Feide.

Meldeskjema brukertilgang (docx)

Meldeskjema sendes til hjelp@doku.ntnu.no


Brukerveiledninger #


Meldingskanal #

 • Ephorte - (meldingskanal) - for alle som bruker NTNUs sak- og arkivsystem Ephorte.

Kurs i Ephorte #


Kontakt og brukerstøtte #

Kontakt oss på e-post: hjelp@doku.ntnu.no
Kontakt oss på telefon: 73 55 89 20
Besøk nettsiden vår: Hovedside DOKU

Ansatte ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning.

3 Vedlegg
188956 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)