ePhorte - sak- og...

Brukerveiledninger for ePhorte

(Videresendt fra Ephorte brukerveiledning)

Hovedside DOKU

Brukerveiledninger og saksbehandlingsstøtte for ePhorte. Se listen over undersider nederst for lenker til de forskjellige bruksanvisningene, spesifikke varianter finnes noen steder under disse igjen.

Saksbehandling og arkivering i ePhorte

Bruk og gjenbruk av brukerveiledninger

Brukerveiledningene er produsert av Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU) for NTNUs brukere av ePhorte. Undersidene med de enkelte brukerveiledningene er underlagt lisensen CC BY-NC-SA 4.0, altså kan de deles og gjenbrukes fritt innen og utenfor NTNU, gitt at "DOKU, NTNU" - med lenke - tydelig oppgis som opphav. Materialet kan ikke benyttes til kommersielle formål, og må følge samme lisens ved bearbeidelse.

Arkivnøkkel

For å finne fram i et arkiv er det viktig at arkivmaterialet er ordnet etter et bestemt system, et klassifiseringssystem. Det vanligste klassifiseringssystemet i et arkiv er arkivnøkkelen. Arkivnøkkelen forteller oss hvilke kategorier materialet er delt inn i, men ikke hvilke dokumenter som er i materialet.

NTNUs arkivnøkkel (ntnu.arkivplan.no)

Lover og bestemmelser

Lover og bestemmelser (ntnu.arkivplan.no). Klikk på lenken "Eldre brukerveiledninger" under for å finne de gamle brukerveiledningene.

5 Vedlegg
49895 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)