ePhorte - sak- og...

Brukerveiledninger for ePhorte

(Videresendt fra Ephorte brukerveiledning)

Hovedside DOKU

Brukerveiledninger og saksbehandlingsstøtte for ePhorte. Se listen over undersider nederst for lenker til de forskjellige bruksanvisningene, spesifikke varianter finnes noen steder under disse igjen.

Saksbehandling og arkivering i Ephorte

Arkivnøkkel

For å finne fram i et arkiv er det viktig at arkivmaterialet er ordnet etter et bestemt system, et klassifiseringssystem. Det vanligste klassifiseringssystemet i et arkiv er arkivnøkkelen. Arkivnøkkelen forteller oss hvilke kategorier materialet er delt inn i, men ikke hvilke dokumenter som er i materialet.

NTNUs arkivnøkkel (ntnu.arkivplan.no)

Lover og bestemmelser

Lover og bestemmelser (ntnu.arkivplan.no). Klikk på fanen "Eldre brukerveiledninger" under for å finne de gamle brukerveiledningene. Det er undersidene som er gjeldene, men de eldre er tilgjengelig inntil de er byttet ut.

Eldre brukerveiledninger

Merk: Videoer det vises til under kan kun spilles av i Internet Explorer. Disse ressursene er under revisjon høsten 2019 og våren 2020.

5 Vedlegg
43872 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)