ePhorte - sak- og arkivsystem

(Videresendt fra Ephorte)

Hovedside DOKUTemaside om administrative systemer | Sider merket med ePhorte

Saksbehandling og arkiv #

NTNU bruker ePhorte som verktøy for saksbehandling og arkiv. ePhorte knytter NTNUs enheter sammen i ett system og gjør saksbehandlingen og arkiveringen mer effektiv for saksbehandlere, ledere og arkivarer.

NTNUs ePhorte har løsning for:

 • Saksbehandling: Håndtering av elektroniske dokumenter etter spesifikasjon SGK elektronisk saksbehandling
 • Elektronisk arkivering av dokumenter etter gjeldende krav, NOARK inkludert
 • Søk i arkivet, både på opplysninger om saker, poster og dokument, og fritekst i dokumenter
 • Utvalgsbehandling: Møtevirksomheten for styre, råd og utvalg
 • Innsyn og offentlig postjournal, samt styre, råd og utvalg, på internett
 • Registrering og arkivering av e-post fra Outlook, samt saksbehandling i Outlook

Logge på Ephorte #

Det er tre snarveier å logge på ePhorte:

 1. Logg på programfarm (Innsida - om programfarm og innlogging) og velg Ephorte etter innlogging på programfarm
 2. Logg på ePhorte direkte fra startmenyen (Windowsikonet) ved å skrive "ePhorte" og deretter velge "ePhorte Programfarm" fra trefflisten
 3. Logg på ePhorte via snarvei i vaffelmenyen på Innsida
  Logg på Ephorte - snarvei Innsida

En mer detaljert brukerveiledning for pålogging finnes på Innsida.

Opplever du tekniske problemer med bruk av programfarm, kontant IT via NTNU Hjelp.


Tilgang og rettighetsstyring #

Ansatte med administrative oppgaver kan melde behov om brukertilgang til ePhorte. Brukertilgang til ePhorte skal meldes inn av leder. Ansatt får tildelt brukeridentitet i ePhorte med rolle tilknyttet en administrativ enhet. Rolle og rettigheter gis på bakgrunn av opplysninger i meldeskjemaet.

Brukertilgang gis for den perioden den ansatte har arbeidsoppgaver som gir rett til tilgangen. Meld fra om opphør av behovet/arbeidsforholdet.

Dersom det skjer endringer etter tildelt rolle og rettigheter, må dette meldes via NTNU Hjelp for korreksjon av rolle/tilganger.

Tildelt brukeridentitet er personlig, og passord skal aldri overdras til andre - heller ikke IT-personell og brukerstøtte, dette ihht. NTNUs IT-reglement. Innlogging til ePhorte skjer med Feide.

Meldeskjema for brukertilgang (NTNU Hjelp). Om du ikke er logget inn i NTNU Hjelp finner du skjemaet under Administrasjon / Dokumentasjonsforvaltning / ePhorte / Brukertilgang ePhorte (blå knapp på høyresiden), eller ved å søke etter skjemaet som heter "Brukertilgang ePhorte".


Brukerveiledninger #


Meldingskanal #

 • Ephorte - (meldingskanal) - for alle som bruker NTNUs sak- og arkivsystem ePhorte.

Kurs i Ephorte #


Kontakt og brukerstøtte #

Kontakt oss på: NTNU Hjelp

Kontakt oss på telefon: 73 55 89 20

Besøk nettsiden vår: Hovedside DOKU

Ansatte ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning.

3 Vedlegg
203494 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)