Utenlandsstudier...

Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa

Flere europeiske universiteter i ikke-engelskspråklige land tilbyr undervisning på engelsk. Denne siden gir deg en oversikt over aktuelle emner og program. 

Se egne sider for informasjon om læresteder i Storbritannia og Irland.

Temaside om utenlandsstudier.


Kort om studietilbudene #

Stadig flere universiteter utenfor engelspråklige land tilbyr undervisning på engelsk.  Har du språkkunnskaper fra før som kan brukes ved vertsinstitusjonen, kan du ofte ta emner både på engelsk og vertslandets språk.

Språkstipend #

Du kan ha rett til støtte til et forberedende språkkurs hvis du tar en kombinasjon av emner på engelsk og vertslandets språk.

Søk etter studieprogram #

Du kan bruke Master portal EU eller Bachelor portal EU til å søke etter studieprogrammer. For å finne de engelskspråklige programmene kan du filtrere søket etter du har fått treffene.


Oversikt over læresteder med engelskspråklige programmer #

  1. Emner på bachelornivå: sortert på fagområde
  2. Emner på masternivå: sortert på land. Listen inneholder også en del emner på bachelornivå

Emner på masternivå #

Belgia #

Frankrike #

Italia #

Latvia #

Litauen #

  • TU Vilnius

Nederland #

Polen #

Det finnes en samleside for alle studieprogrammer på engelsk i Polen.

Portugal #

Spania #

Sveits #

Se samleside med oversikt over engelskspråklige studieprogrammer i Sveits.

Tsjekkia #

Tyskland #

Ni tyske teknologiuniversiteter har en egen side med oversikt over engelskspråklige masterprogrammer.

Ungarn #

Østerrike #

Emner på bachelornivå  #

Business, Economics, Management #

Bioingeniør #

Byggingeniør #

Coastal and Marine Management #

Environmental Sciences #

Informatikk #

Logistikk  #

Maskiningeniør #

Matteknologi #

 Radiografi #


Kontakt #

Ta kontakt med en utenlandsveileder

2 Vedlegg
36629 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)