Tilbake

Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning

Her finner du rutiner for endring og forlengelse av prosjekt innenfor helseforskning. 

Temaside om helseforskning

Vesentlige endringer i forskningsprosjektets formål, metode, tidsløp eller organisering skal godkjennes av Regional etisk komité (REK), eventuelt av andre instanser som har godkjent prosjektet. Prosjektleder skal skrive en begrunnet søknad.

REKs rutiner for prosjektendring

Forskningsansvarlig skal informeres og skal foreta en intern vurdering om forutsetningene for endring eller forlengelse er til stede.

Forskningsansvarliges vurdering av prosjektet

0 Vedlegg
4607 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)