Endre et emne

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Emneplanlegging
Tagger: epn emner emne

Som emneansvarlig eller faglærer er det lite eller ingen ting du kan endre på når emnebeskrivelsen er vedtatt og publisert. Dette fordi studieplanen inkl. emnebeskrivelser er juridisk bindende. English: Changing a course

Ser du etter noe annet? Temaside om emneplanlegging | Sider tagget med emne

Større endringer #

Endringer i et emne gjøres i forbindelse med studieplanprosessen. Denne prosessen foregår året før emnet starter opp. Vanligvis er det instituttleder og dekan som godkjenner endringene. Endringene bør ta utgangspunkt i emneevalueringer som inngår i kvalitetssikringsprosessen.

Som emneansvarlig foreslår du endringer og bidrar med dine faglige vurderinger i studieplanprosessen for kommende studieår, mens studieplanen for det nåværende studieår i prinsippet er låst for endringer.

I denne prosessen er det mulig å justere for eksempel vurderingsordning, obligatorisk aktivitet og karakterregel. Endringene må begrunnes. Eventuelle større endringer i faglig innhold kan føre til at det må opprettes et nytt emne.

Emnebeskrivelsen legges inn i Emneplanlegging på nett om høsten i forbindelse med studieplanarbeidet for kommende studieår. Dette gjøres enten av administrasjonen eller av deg som er emneansvarlig. Her er det ulike rutiner på fakultetene.

Mindre endringer #

Etter at endringene i studieplanen for kommende studieår er godkjent, er det lite du kan endre på i emnet. Du kan imidlertid utføre små justeringer underveis i studieåret, men da innenfor rammen av emnets innhold og læringsmål. Det er viktig at du går i dialog med instituttet og programrådsleder om hvilke justeringer du ønsker å utføre. Emnet inngår i en helhet i ett eller flere studieprogram, og justeringene kan få konsekvenser for de andre emnene og programmene.

Pensum kan justeres fra semester til semester og frem til instituttets frist for innmelding. I prinsippet kan du også endre på undervisningsaktiviteter underveis så lenge de ikke er omtalt i emnebeskrivelsen.

Se også #

0 Vedlegg
14053 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)