Tilbake

Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Søknad om endelig godkjenning av utenlandsk utdanning #

Når du kommer tilbake fra utveksling må du søke om endelig godkjenning for å få fagene inn i graden din ved NTNU. Dette er også nødvendig for at Lånekassen skal få beskjed om at studiene dine er blitt godkjent av NTNU. Søknaden rettes til fakultetet du tilhører. Skriftlig svar på søknaden gis fra fakultetet som foretar det endelige vedtaket. 

Slik søker du #

Dette skal med i søknaden:

  • Navn
  • Adresse
  • Land
  • Navn på utenlandsk lærested
  • Hvilket fakultet du tilhører
  • Hvilket studieprogram studiet skal innpasses i
  • Om emnene skal inngå som valgfrie emner, fordypning eller emner i mastergrad
  • Attestert kopi av karakterutskrift (kopi på begge sider)
  • Kursbeskrivelser og pensumlister (krav ved fordypning og mastergrad)

Dokumentere gradsoppbygging og belastningssystem #

I noen tilfeller vil fakultetet be om beskrivelse av gradsoppbygging og belastningssystem. Dette gjelder spesielt for søkere som avlegger studiet ved lærested som ikke tidligere har vært vurdert av NTNU. Søkere som tidligere har fått forhåndsgodkjenning vil vanligvis ikke bli bedt om dette.

Saksbehandlingstid #

Saksbehandlingstiden vil variere avhengig av hvor komplisert saken din er. Dersom flere instanser ved NTNU må bistå i vurderingen kan det ta opp til 2-3 måneder før søknaden er ferdigbehandlet.

Søknadsskjema #

Fakultet for arkitektur og design (AD) #

Søknadsskjema for endelig godkjenning - AD-fakultetet (docx)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) #

Søknadsskjema for endelig godkjenning - IE-fakultet (docx)

Det humanistiske fakultet (HF), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), Fakultet for økonomi (ØK) Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) #

Elektronisk søknadsskjema bokmål: Søknad om godkjenning av tidligere fullført utdanning (norsk/utenlandsk)

Elektronisk søknadsskjema nynorsk: Søknad om godkjenning av tidlegare fullført utdanning (norsk/utenlandsk)

Kan du ikke bruke det elektroniske skjemaet ovenfor? #

Søknadsskjema for endelig godkjenning - SU-fakultet (pdf)

Det humanistiske fakultet: Dersom du ikke har studierett ved NTNU og må ha en vurdering av ekstern utdanning med tanke på innpassing i grad før opptak ved NTNU, vennligst kontakt studieveiledning@hf.ntnu.no

Ta kontakt med fakultetet ditt dersom du ikke finner egnet søknadsskjema.

2 Vedlegg
37053 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)