Student ved IDI

Emnevalg for master i informatikk - IDI

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

English version: Selecting Courses Master in Informatics

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med MSIT

Sjekk studienivå før du velger emner

I en master i informatikk har du mange valgbare emner. I studieplanen vil du finne en liste med anbefalte emner for din retning, men du kan også velge fritt fra alle åpne emner ved NTNU.

NB! Du kan ikke bruke emner fra bachelorgraden din i masteren.

Når du velger emner er det viktig at du ser nøye på hvilket studienivå emnet har. Du kan maksimalt ha 22,5 studiepoeng i graden som er på nivå 2 eller nivå 3. De øvrig emnene må være på høyere gradsnivå. Du kan ikke ha emner på nivå 1 i graden. Denne grensen på 22,5 studiepoeng inkluderer også obligatoriske emner.

 

Studienivå

NTNUs bachelor- og masteremner er delt inn i fire studienivåer:

 • Grunnleggende emner, nivå 1
 • Videregående emner, nivå 2
 • Tredjeårsemner, nivå 3
 • Høyere grads nivå (masternivå)

Alle obligatoriske- og anbefalte valg emner i studieretningene på master informatikk består av en blanding av nivå 3-emner og høyere grads nivå-emner.

Hvilket studienivå et emne har finner du på emnesiden. Helt til høyre i boksen "Fakta om emnet" (se illustrasjon under).

illustrasjon. Fakta om emnet fra emneside. Viser emne merket studienivå "Høyere grads nivå"

Studienivå på emner i de ulike studieretningene

Se tabeller nedenfor for studienivå på emner i hver studieretning. Oversikten er med forbehold om at det kan skje endringer i hvilke emner som inngår i studieretningen. Hvis det forekommer uoverenstemmelser i oversikten sammenlignet med studieplanen for master i informatikk er studieplanen gjeldende.

Tabellene under er oppdatert for studieåret 2020/2021

 

Trykk på navnet til studieretningen for å se tabell

Programvaresystemer

På denne studieretningen kan du velge ett emne (7,5 sp) som er på nivå 3.

Studieretningen har:

 • 6 obligatoriske emner, hvor 2 er på nivå 3
 • 2 emner som må velges fra emner merket med M2A
 • 1 emne som må velges fra emner merket med M1A
Emnekode Emnenavn Status Studienivå Semester
TDT4175 Informasjonssystemer O 3 Høst 1. år
TDT4250 Avansert programvaredesign M2A H Høst 1. år
TDT4252 Virksomhets-arkitektur og innovasjon M2A H Høst 1. år
TDT4259 Anvendt data science M2A H Høst 1. år
IT3405 Design av grafiske brukergrensesnitt VA H Høst 1. år
TDT4165 Programmeringsspråk VB 3 Høst 1. år
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VB 3 Høst 1. år
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB 3 Høst 1. år
TDT4240 Programvarearkitektur O 3 Vår 1. år
IT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering O H Vår 1. år
- Eksperter i Team O H Vår 1. år
TDT4237 Programvaresikkerhet og personvern M1A H Vår 1. år
TDT4257 Digital tjenesteinnovasjon M1A H Vår 1. år
TDT4242 Acansert programvareutvikling M1A H Vår 1. år
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H Høst 2. år
IT3020 Aktuelle emner i informatikk VA H Høst 2. år
IT3021 Spill+ VA H Høst 2. år
IT3023 Læringsteknologi og analyse VA H Høst 2. år
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H Vår 2. år
studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Terdjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
M2A = Minst to emner fra gruppe M2A
M1A = Minst ett emne fra gruppe M1A
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamesnsplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan

Interaksjonsdesign, spill -og læringsteknologi

På denne studieretningen kan du velge 3 emner (22,5 sp) som er på nivå 3.

Studieretningen har:

 • 6 obligatoriske emner, ingen er på nivå 3
 • 1 emne som må velges fra emner merket med M1B
 • 1 emne som må velges fra emner merket med M1A
Emnekode Emnenavn Status Studienivå Semester
IT3402 Design av grafiske brukergrensersnitt O H Høst 1. år
TDT4252 Virksomhets-arkitektur og -innovasjon VA H Høst 1. år
TDT4250 Avansert programvaredesign VA H Høst 1. år
TDT4259 Anvendt data science VA H Høst 1. år
TDT4175 Informasjonssystemer VA 3 Høst 1. år
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VB 3 Høst 1. år
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB 3 Høst 1. år
TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling VB 3 Høst 1. år
TDT4165 Programeringsspråk VB 3 Vår 1. år
IT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering O H Vår 1. år
- Eksperter i Team O H Vår 1. år
IT3022 Deltagende design M1B H Vår 1. år
IT3024 Forskningsmetoder i menneske-maskin-interaksjon M1B H Vår 1. år
TDT4245 Samhandlingsteknologi og sosiale medier M1B H Vår 1. år
TDT4240 Programvarearkitektur VA 3 Vår 1. år
TDT4237 Programvaresikkerhet og personvern VA H Vår 1. år
TDT4242 Avansert programvareutvikling VA H Vår 1. år
TDT4257 Digital tjenesteinnovasjon VA H Vår 1. år
TDT4171 Metoder i kunstig intelligens VB 3 Vår 1. år
TDT4230 Grafikk og visualisering VB H Vår 1. år
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H Høst 2. år
IT3021 Spill+ M1A H Høst 2. år
IT3023 Læingsteknologi og analyse M1A H Høst 2. år
IT3020 Aktuelle emner i informatikk O H Høst 2. år
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H Vår 2. år
studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Terdjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
M1B = Minst ett emner fra gruppe M1B
M1A = Minst ett emne fra gruppe M1A
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamesnsplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan

Databaser og søk

På denne studieretningen kan du velge ett emne (7,5 sp) som er på nivå 3.

Studieretningen har:

 • 6 obligatoriske emner, 2 emner er på nivå 3
 • 2 emner som må velges fra emner merket med M2A
Emnekode Emnenavn Status Studienivå Semester
TDT4117 Informasjonsgjenfinning O 3 Høst 1. år
TDT4225 Store, distribuerte datamengder M2A H Høst 1. år
TDT4200 Parallelle beregninger VA H Høst 1. år
TDT4287 Algoritmer for bioinformatikk VA H Høst 1. år
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens VB 3 Høst 1. år
IT2810 Webutvikling VA 3 Høst 1. år
IT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering O H Vår 1. år
TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift O 3 Vår 1. år
- Eksperter i Team O H Vår 1. år
TDT4150 Avanserte databasesystemer M2A H Vår 1. år
TDT4305 Big Data-arkitektur M2A H Vår 1. år
IT3030 Dyp læring VB H Vår 1. år
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H Høst 2. år
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H Vår 2. år
studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Terdjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
M2A = Minst to emne fra gruppe M2A
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamesnsplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan

Kunstig intelligens

På denne studieretningen kan du ikke velge noen emner som er på nivå 3.

Studieretningen har:

 • 6 obligatoriske emner, 3 emner er på nivå 3
 • 1 emne som må velges fra emner merket med M1A
Emnekode Emnenavn Status Studienivå Semester
TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens O 3 Høst 1. år
TDT4137 Kognitive arkitekturer O 3 Høst 1. år
TDT4173 Maskinlæring M1A H Høst 1. år
TDT4117 Informasjonsgjenfinning VA 3 Høst 1. år
TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling VA 3 Høst 1. år
TDT4165 Programmeringsspråk VA 3 Høst 1. år
TDT4225 Store, distrubuerte datamengder M1A H Høst 1. år
TDT4171 Metoder i kunstig intelligens O 3 Vår 1. år
- Eksperter i Team O H Vår 1. år
IT3105 Kunstig intelligens programmering M1A H Vår 1. år
IT3708 Bio-inspirert kunstig intelligens M1A H Vår 1. år
IT3030 Dyp læring VB H Vår 1. år
TDT4215 Anbefalingssystemer VA H Vår 1. år
IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt O H Høst 2. år
IT3920 Masteroppgave for MSIT O H Vår 2. år
studienivå og statusforklaring:
H = Høyere grads nivå
3 = Terdjeårsemne, nivå III
O = Obligatorisk
M1A = Minst ett emne fra gruppe M1A
VA = Valgbart emne - legges kollisjonsfritt på time- og eksamesnsplan
VB = Valgbart emne - kan kollidere på time- og eksamensplan
0 Vedlegg
2780 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)