Emneplanlegging på nett

I Emneplanlegging på nett (EpN) kan du som er faglærer eller studieadministrativt ansatt opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om NTNUs emner. 

English version - Online Course Planner

Temaside om Gjennomføre emne (for emneansvarlig) | Sider merket emner

Innlogging EpN #

 Logg inn

Hvis du opplever å bli avvist ved pålogging til EpN, kan det skyldes mangelfull registrering i NTNUs brukerdatabase. Ta kontakt med NTNUs helpdesk enten på epost til: orakel@ntnu.no eller telefon 91500.

Registrering i EpN #

Som støtte i arbeidet med opprettelse og revidering av emner i EpN er det laget en brukerveiledning.

En nærmere beskrivelse av grunnlaget for arbeidet med emnebeskrivelser i EpN finner du i en veileder fastsatt av rektor. Den  beskriver prosessen for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser.

Opprettelse av nye emner #

Ved opprettelse av nye emner skal forslag til emnekoder baseres på tidligere kodestrukturer for de enkelte fagmiljø. 

Endring av emnekode #

Emnekoden er en nøkkel som inngår i mange relasjoner i flere datasystemer. For å beholde et kodesystem som er ment å være robust over tid, skal det derfor svært gode grunner til for å endre en etablert emnekode.

Frister for fakultetene #

  • Ferdigstillelse av emner i EpN: 15. januar
  • Registrering av timeplandata i EpN:
    • Høstemner: 1. mars
    • Våremner: 1. september

Kontakt #

NTNU Hjelp

Se også #

Veiledning for registrering av infoelementer (PDF)

Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner (PDF)

Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen

Brukerveiledning for registrering av timeplandata i EpN (PDF)

Brukerveiledning: Registrere timeplan i FS (PDF)

7 Vedlegg
156507 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)