FS -...

Emneplanlegging på nett

Fra og med høsten 2020 tar vi i bruk ny EpN, som er et nasjonalt system utviklet av UNIT - Direktoratet for IKT og fellestejenester i høyere utdanning og forskning. 

Engelsk versjon - Online Course Planner

Kvalitetssystem for utdanning | Kvalitetssikring av studieprogram

Hva er EpN? #

EpN (Emneplanlegging på nett) er et planleggingsverktøy som brukes til å opprette og redigere emner. Emneinformasjonen hentes fra FS for redigering i EpN-applikasjonen. Etter at emnene har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, vil emnene tilbakeføres til FS igjen. 

Emnene skal kvalitetssikres i verktøyet gjennom ulike stadier. Hvilket stadium du har tilgang til bestemmes ut fra hvilken rolle du har i verktøyet: 

 • Fagperson (S0 og S1)
 • Kvalitetssikrer (S2)
 • Godkjenner (S3)
 • FS-klarerer (S4)

Innlogging EpN #

 Logg inn

Du logger deg inn med Feidebrukeren din.

Anbefalte nettlesere er Chrome, Firefox eller Microsoft Edge (ikke bruk Internet Explorer).

Frister #

 • Vesentlige endringer registrert i EpN: 15. desember.
  • Nye emner
  • Emner som avsluttes
  • Emner som skifter undervisningssemester
  • Emner som ikke skal undervises neste studieår
 • Emnene ferdig godkjent av fakultet: 15. februar.
 • Timeplandata skal registreres i TP:
  • For høstsemesteret 1. mars
  • For vårsemesteret 1. september

Brukerveiledninger #

Her finner du brukerveiledningene:

 Se også video om hvordan du oppretter nytt emne i EpN (17:14)

 Se også video om hvordan du redigerer eksisterende emne i EpN (19:00)

Videoene er tekstet på norsk. Bruk tannhjulet for å slå på tekstingen.

En nærmere beskrivelse av grunnlaget for arbeidet med emnebeskrivelser i EpN, finner du i en veileder fastsatt av rektor. Veilederen beskriver prosessen for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser:

Emnekoder #

Ved opprettelse av nye emner skal forslag til emnekoder baseres på tidligere kodestrukturer for de enkelte fagmiljø. 

Emnekoden er en nøkkel som inngår i mange relasjoner i flere datasystemer. For å beholde et kodesystem som er ment å være robust over tid, skal det derfor svært gode grunner til for å endre en etablert emnekode.

Kontakt #

Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp.

Se også #

9 Vedlegg
178441 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)