Elektronikkverkstedet ved NV

Elektronikkgruppen tilbyr service, utvikling og bygging av elektronisk utstyr

Elektronikkverkstedet ved Fakultet for naturvitenskap er en felles ressurs for studenter og ansatte ved NTNU.

Verkstedet tilbyr reparasjon og utvikling av elektronikk og mikroelektronikk. Gruppens samlede kompetanse, godt utstyrte og funksjonelle arbeidsplasser gjør at vi kan tilby service, utvikling og bygging av elektronisk- og annet utstyr som benyttes i undervisning og forskning.

Engelsk versjon - Electronics workshop at NV

Tjenester #

Vi tilbyr generell reparasjon og utvikling av elektronikk og mikroelektronikk.

Ta kontakt om du har oppgaver du vil ha løst eller ønsker innspill til elektroniske løsninger for ditt aktuelle oppsett. Er du usikker på om vi kan hjelpe er du velkommen til en samtale slik at vi sammen kan finne en god løsning.

Oppdrag til Elektronikkverkstedet #

Fyll ut skjema for oppdrag #

Før elektronisk utstyr og apparatur mottas i verkstedet skal skjema med nødvendig informasjon fylles ut og sendes til oss. Vi ber om dokumentasjon/servicemanual for objekt, evt. en skisse av oppdrag legges ved det utfylte skjema (pdf eller vis til nettside med spesifikasjoner for apparatur). Opplysning om kostnadssted og prosjektnummer må i tillegg oppgis i skjema. Utfylt og innsendt skjema kreves før oppdrag mottas og vi starter arbeidet.

Kontakt #

Elektronikkverkstedet finner du i Realfagbygget D3-146. Vi som arbeider i verkstedet er Erling Kristiansen, Inge Sandaunet, Odd Steinar Strømsli og Bertil Staven.

Kontakt: Bertil Olaf Staven    Telefon: 73593570   Epost: bertil.staven@ntnu.no

1 Vedlegg
9094 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)