Elektrolaboratori...

Elektrolaboratoriet - Pinn-tilordning for DE2

Målgruppe: Studenter

Det er to valg for tilordning av pinner. Enten kan vi velge å angi pinner manuelt i Pin Planner, eller så kan vi laste inn en forhandsdefinert fil som navngir alle pinnene.

Manuell pinn-tilordning frarådes på det sterkeste for DE2 kortet, men det er denne metoden som vises i Quartus' veiledning. For DE2 er det allerede ferdigdefinerte filer som kan lastes inn i Quartus og pinn-tilordninger blir gjort automatisk når I/O-er blir gitt navn som samsvarer til pinn-navn i definisjonslisten.

Oppsummering av fremgangsmåte for forhandsdefinert pinn-navnliste #

  • Gå til: Menu → Assignments → Import Assignments
  • Velg filen DE2_pin_assignments.csv og klikk OK
  • Angi navn på I/O-pinner iht. navn i DE2_pin_assignments.csv for å tilordne pinner.

Quartus vil nå automatisk tilordne navn og busser ved neste syntese.

Du finner også DE2_pin_assignments.csv under DE2_System_v1.6 → DE2_lab_exercises → DE2_pin_assignments.csv i filen DE2_System_v1.6.zip

TIPS: I skjema angis busser som for eksempel 7-segment 0 som HEX0[6..0].

Oppsummering av manuell pinn-tilordning #

  • Gjennomfør “Analysis & Synthesis” for at Quartus skal finne pinnene i designet.
  • Gå til Meny → Assignments → Pin Planner
  • Skriv direkte inn pinn-nummer under Location. Kun eks N25 trengs skrives. Quartus fikser resten.

Quartus har en egen veiledning, eng. tutorial, som går litt dypere gjennom Pin planner. Veiledningen ligger under:

Meny → Help → Tutorial → Contens → Module 3: Compile a Design → Step 3: Create a Pin Assignment

Manuell pinn-tilodning #

Først må designet synthetiseres for at Quartus skal vite hvilke I/O-er designet inneholder. Sythetisering startes ved å dobbeltklikke på “Analysis and Synthesis” under “tasks”. Forutsatt at syntesen var uten feil, er neste steg å åpne pinn-tilordningsverktøyet:

Meny → Assignments → Pin Planner.

Når pinn-tilordningsverktøyet er åpnet, vil det etter syntesen, inneholde en liste over alle pinner i designet. I kolonnen Location kan pinn-nummer skrives direkte inn. Eks: N25. Quartus vi lselv legge til `PIN_` forran slik at man trenger kun å taste N25. Når alle signalene har fått tilordnet pinner, lukkes verktøyet. Husk å lagre prosjektet etterpå.

5 Vedlegg
2246 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)